Underrättelse om nedlagt förundersökning

2020-12-11 i Förundersökning
FRÅGA
Hej.Har tidigare blivit oskyldigt anhållen med en kompis. Nu har han fått brev hem där det står att utredningen läggs ner samt att det "gäller för alla misstänkta". Nu har det gått 3 veckor sedan han fick det brevet men jag har fortfarande inte fått något brev förutom att jag har fått hämta min jacka. Kan en utredning läggas ner för endast vissa personer i en händelse? Tack för svar!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen.

Nedläggande av förundersökning och rätt till underrättelse
En förundersökning ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas kostnad eller annan olägenhet. En förundersökning ska vidare bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger. Finns det inte anledning att fullfölja förundersökningen ska denna läggas ned (23 kap. 4 § RB).

I det fall förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken när personen hörs (23 kap. 18 § första stycket RB). Om du och din kompis skäligen misstänktes för brott ska ni ha blivit underrättade om misstanken, vilket även innebär att du som misstänkt (och din försvarare om du hade en sådan) har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som förekommit vid förundersökningen (23 kap. 18 § andra stycket RB).

Då förundersökningen avslutas, ska beslut meddelas, huruvida åtal ska väckas (23 kap. 20 § RB). Ett beslut att inte väcka åtal förutsätter att den misstänkte delgetts utredningen (23 kap. 18 a § RB). Enligt din fråga har utredningen lagts ned och detta gäller för alla misstänkta. Om en förundersökning läggs ned eller det beslutas att åtal inte ska väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas (14 § förundersökningskungörelsen).

Svar på din fråga
Ovan innebär således att om du hörts som skäligen misstänkt för brott ska du underrättas om att förundersökningen lagts ned eller att det beslutats om att åtal inte ska väckas. Jag känner naturligtvis inte till ditt/ert ärende, men utifrån din fråga verkar det som att beslutet gäller även dig, om det det rör sig om samma händelse, på grund av formuleringen "gäller för alla misstänkta". En anledning till varför du inte fått någon underrättelse om beslutet kan vara att du inte omfattades av misstankegraden "skäligen misstänkt", eftersom rätt till underrättelse förutsätter att du omfattats av den misstankegraden, vilket du isåfall skulle ha informerats om när du hördes under utredningen. Eftersom jag inte känner till omständigheterna i ditt ditt/ert ärende kan jag inte med säkerhet uttala mig om anledningen, men sannolikt är det den ovan förklarade.

Angående din sista fråga besvaras den jakande, alltså en utredning kan läggas ned endast för vissa personer. Mitt tips till dig är att du kontaktar utredaren/polisen för att få mer information om beslutet.

Jag hoppas att detta besvara din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (523)
2021-04-21 Kan jag förhålla mig passiv när jag fått begäran om skriftlig berättelse om vem som kört för fort inför fartkamera?
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?

Alla besvarade frågor (91389)