Underrättelse om nedlagd förundersökning

2015-04-12 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Min sambo blev anmäld av sin f.d flickvän om "försök till bedrägeri". Han är oskyldig till detta och har varit på förhör hos polisen 20/1 -15 och polisen sa att det förmodligen kommer läggas ner. Nu har hans f.d flickvän skrivit att anmälan är nedlagd då hon hade fått veta detta av polisen men min sambo har inte hört något från polisen varken på mail eller brev. Måste inte polisen meddela även den "misstänka" om att anmälan är nedlagd eller är det upp till den anklagade själv att kontrollera om anmälan är nedlagd eller inte?MvhSofie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att den som har varit misstänkt för brott måste underrättas om förundersökningen läggs ner. I 14 § förundersökningskungörelsen står följande:

Läggs en förundersökning ned eller beslutas det att åtal inte ska väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas.

Det krävs alltså att din sambo var skäligen misstänkt för att polisen ska ha en skyldighet att underrätta honom om att förundersökningen har lagts ner. Hur vet han då om han är eller var skäligen misstänkt för brottet? Svaret på den frågan finns i 23 kap. 18 § rättegångsbalken. Där står det att den som är skäligen misstänkt för ett brott ska underrättas om misstanken när han eller hon hörs, det vill säga under förhör med personen.

Om din sambo fick veta under polisförhöret att han var skäligen misstänkt för brottet har han nu rätt att få veta om förundersökningen har lagts ner. Om han inte var skäligen misstänkt behöver inte polisen underrätta honom.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (441)
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon
2020-06-30 När kan polisen göra husrannsakan?

Alla besvarade frågor (81741)