Underrättelse och delgivning under förundersökning

Hej! Jag har en fråga ang narkotika/dopingbrott. En vän till mig fick påhälsning utav polisen efter att de fått tips om att denne person hade brukat narkotika. Vid husrannsakan så fann de gamla doping preparat, 7mg testo. Plus att denne person fick lämna urinprov för både cannabis och doping. Då det var över två år sedan denne person använt doping preparatet och bara hade det liggandes hemma. Men denne person erkände cannabis användandet och fick till sig att kontakta polisen efter 3 veckor för svar. Där fick denne person reda på att provet var positivit för cannabis men att doping testet ej var klart. Nu har det gått snart 2 månader utan att denne person fått något svar lr ens blivit delgiven om brottet. Så min fråga är kan det finnas en risk att denne person blivit åtalad utan att ha blivit delgiven? Eller hur fungerar det? Man tycker att efter så lång tid borde det ha kommit någon form av information om man blivit åtalad. Samt att bötern för ringa narkotika skulle varit klar? Kan även påpeka att dennes sambo även fick böter för ringa narkotika men det dröjde bara en vecka efter att provet var klart. Men varför har denne ej fått någon information alls? Finns det något ställe man kan vända sig till eller kontakta för att få reda på vad som sker. För hur går det till om man blir åtalad och det är fråga om åtal via tingsrätt? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Jag börjar med att poängtera att fastän man inte brukar narkotika så är själva innehavet olagligt, 1 § 6 p. NSL, https://lagen.nu/1968:64#P1S1.
Nedan kommer jag att redogöra i vilket skede av processen din vän troligtvis befinner sig i för att kunna besvara din fråga på bästa sätt.   

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts eller då angivelse har skett ska en förundersökning inledas. Vad som kan föregå en förundersökning är till exempel spaningsuppdrag (förspaning) efter att polisen har fått in tips eller då rykten cirkulerar. En förundersökning sker i syfte att utreda om det finns tillräckliga skäl för att senare åtala och undersökningen ska bedrivas så skyndsamt som möjligt. Under förundersökningen har din vän rätt att bli delgiven skäligen misstanke när statusen inträffar, vilket innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka pekar på att denna har begått brottet i fråga. Din vän har passerat den gränsen och har utöver misstankedelgivningen rätt att fortlöpande ta del av vad som händer i förundersökningen samt få insyn i dess material. Innan åklagaren beslutar ifall åtal ska väckas eller inte ska en slutdelgivning ske. Det innebär en underrättelse om att förundersökningen är i sitt slutskede och att den misstänkte har rätt att komplettera förundersökningen. Detta framgår av 23 kap 18 § RB, se https://lagen.nu/1942:740#K23P18S1. När förundersökningen har avslutats ska den misstänkte bli underrättad huruvida åtal kommer att väckas eller inte, 23 kap 20 § RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P20S1. En stämningsansökan, som är den formella ansökan om åtal, ska även den delges den misstänkte.Som ett alternativ i det här fallet för att väcka åtal kan åklagaren meddela ett strafföreläggande som innebär att den misstänkte accepterar brottsanklagelsen och dess påföljd (böter eller villkorlig dom) utan att frågan tas upp i rättegång.Strafföreläggandet ska erhållas skriftligen och är som sagt ett substitut till att ta upp målet i tingsrätt.    
   
För att sammanfatta det här och poängtera det viktigaste kan man konstatera att åtal ska delges den misstänkte (eller underrättelse om att åtal inte kommer att väckas) alt. möjlighet till strafföreläggande samt att slutdelgivning ska ske innan beslut tas i åtalsfrågan, annars får ett beslut inte fattas, 23 kap 18 § 1 st. RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P18S1. Det mest troliga är således att förundersökningen inte avslutats. Jag rekommenderar er att höra av er till polismyndigheten för att få klarhet i frågan och få information om hur långt förundersökningen har fortskridit.
Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo