Underrättelse av beslut om ekonomiskt bistånd

Hej, får en socialsekreterare ge besked om beslut via Mail/tel (gäller ekonomiskt bistånd) eller måste det ske per brev? Min socialsekreterare har gett besked både per Mail och tel men ibland beter sig barnsligt och säger att hon enligt sekretessregler inte får ge besked via Mail/tel när jag väl behövt veta besked ibland. Om så är fallet att hon inte får ge besked via mail/tel, eller att hon faktiskt får men väljer att skicka besked via brev p.g.a hon hyser agg mot mig, har hon då brutit några regler och kan man anmäla detta någonstans?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Socialtjänsten utgör en kommunal förvaltningsmyndighet och ska, i bedömningen av möjligheten att få ekonomiskt bistånd, följa vad som står i förvaltningslagen (detta framgår av 4 kap. 1 § och 16 kap. 3 § socialtjänstlagen).

Enligt 21 § förvaltningslagen första stycket, ska en sökande underrättas om beslut som myndigheten fattat, och själva innehållet i beslutet. Enligt tredje stycket anges det vidare att "myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt".

Det finns alltså ett utrymme för myndigheten att själv besluta om hur underrättelser av beslut ska gå till. Eftersom det kan föreligga sekretess gällandes en ansökan om ekonomiskt bistånd, och eftersom man inte med säkerhet kan veta att det verkligen är rätt person som skickat mejlet eller sitter bakom telefonen, kan det anses vara ett rimligt agerande av socialsekreteraren i fråga. Du skriver dock att hon lämnat vissa besked över e-post och telefon. Beroende på vad för slags besked det då var, och vad kommunikationen i övrigt innehöll kan det dock diskuteras huruvida det var lämpligt att avbryta denna för att istället övergå till vanligt brev.

Om vi skulle anta att socialsekreteraren väljer att trilskas på grund av att hon som du säger hyser agg mot dig, skulle detta strida mot objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Objektivitetsprincipen innebär kort att myndighetsanställda ska vara sakliga och opartiska i sitt arbete, och får därmed inte behandla en person sämre än någon annan. Anser man att man blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan man göra en anmälan till Justitieombudsmannen (se https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/).

Joakim KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000