Underrätta en person som är misstänkt för brott

2019-07-24 i Förundersökning
FRÅGA
Har en misstänkt person alltid rätt att bli underrättad att han är misstänkt? Hur lång tid efter anmälan blir den misstänkte underrättad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen har ingen skyldighet att berätta för en person att den är polisanmäld. En person har en rätt att underrättas om misstanken när denne är "skäligen misstänkt" för brottet och ett förhör hålls, 23 kap. 18 § RB.

Skäligen misstänkt är en misstankegrad som innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått gärningen. Om det inte föreligger tillräckligt konkreta omständigheter är misstankegraden "kan misstänkas" för brott. En person som "kan misstänkas" för brott har ingen rätt att underrättas om att man är polisanmäld eller misstänkt.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen skyldighet för polisen att i alla lägen underrätta en person om att den är misstänkt för ett brott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (424)
2020-05-18 Förundersökning
2020-05-03 Vad gäller när åklagaren ska besluta om åtal?
2020-04-30 När får man göra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott?
2020-04-25 Förvarna före husrannsakan genomförs?

Alla besvarade frågor (80463)