Underrätta en person som är misstänkt för brott

2019-07-24 i Förundersökning
FRÅGA
Har en misstänkt person alltid rätt att bli underrättad att han är misstänkt? Hur lång tid efter anmälan blir den misstänkte underrättad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen har ingen skyldighet att berätta för en person att den är polisanmäld. En person har en rätt att underrättas om misstanken när denne är "skäligen misstänkt" för brottet och ett förhör hålls, 23 kap. 18 § RB.

Skäligen misstänkt är en misstankegrad som innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått gärningen. Om det inte föreligger tillräckligt konkreta omständigheter är misstankegraden "kan misstänkas" för brott. En person som "kan misstänkas" för brott har ingen rätt att underrättas om att man är polisanmäld eller misstänkt.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen skyldighet för polisen att i alla lägen underrätta en person om att den är misstänkt för ett brott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (384)
2019-10-17 Kan man få reda på om man är polisanmäld eller få information om processen?
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?

Alla besvarade frågor (73826)