Underrätta dödsbodelägare

Hej. Jag skriver i denna stund ett manus till en bok och har en fråga ang testamente. Om en avlägsen bekant till mej från ett annat land har testementerat ett hus till tex mig, på vilket sätt skulle jag få vetskap om detta, och av vem skulle jag troligen få veta detta. Tex av advokat, eller av den avlidnes familj, och hur tex via telefon eller via brev (rekomenderat från advokat) skulle underlätta för mig att veta det troliga mest sannolika förloppet för ett sannolikt manus. Tack.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Det mest naturliga är nog att det är den som har dödsboet i sin vård(i normal fallet är det maken/makan alt. någon nära släkting) som tar kontakt med dödsbodelägarna. I Sverige föreligger även en skyldighet att underrätta alla dödsbodelägare om dödsfallet! I normalfallet sker underrättelse av familjemedlemmar genom telefon alt. brev/email. Jag säga att samma sak nog gäller om det är en jurist som underrättar vederbörande!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”