FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente27/12/2014

Underrätta dödsbodelägare

Hej. Jag skriver i denna stund ett manus till en bok och har en fråga ang testamente. Om en avlägsen bekant till mej från ett annat land har testementerat ett hus till tex mig, på vilket sätt skulle jag få vetskap om detta, och av vem skulle jag troligen få veta detta. Tex av advokat, eller av den avlidnes familj, och hur tex via telefon eller via brev (rekomenderat från advokat) skulle underlätta för mig att veta det troliga mest sannolika förloppet för ett sannolikt manus. Tack.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Det mest naturliga är nog att det är den som har dödsboet i sin vård(i normal fallet är det maken/makan alt. någon nära släkting) som tar kontakt med dödsbodelägarna. I Sverige föreligger även en skyldighet att underrätta alla dödsbodelägare om dödsfallet! I normalfallet sker underrättelse av familjemedlemmar genom telefon alt. brev/email. Jag säga att samma sak nog gäller om det är en jurist som underrättar vederbörande!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare