Underprisöverlåtelse av villa till dotter - Vad blir konsekvenserna?

FRÅGA
Har 2 barn en dotter en son bor i villa. Nu vill dottern ta över villan som är värderad till ca. 2 mil. Vad sker om hon får köpa för 1.5 mil. och jag ger sonen 500 tusen samt behåller resten själv?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att det just nu är du som ensam äger villan. Din dotter skall få köpa villan av dig för 1500000 kr och i gengäld (eftersom hon får villan för underpris) ger du 500000 kr till din son samt behåller resten av pengarna.

Det blir naturligtvis inga problem med själva köpet. Är det klart att dottern skall köpa hela villan och inte en andel, blir hon ägare till den. Däremot kan skattesituationen påverkas av till exempel försäljning till underpris. I vanliga fall används 44 kap. Inkomstskattelagen (här) för att beräkna den skatt en säljare av exempelvis ett hus får betala. I korthet beräknas skatten i princip utifrån:

"Ersättningen för den avyttrade tillgången" (i ditt fall köpeskillingen, 1500000 kr)
minus
"omkostnadsbeloppet" (vilket består av vad du själv betalade för huset och vad du har lagt ned på exempelvis renoveringar)

Om din dotter senare skulle sälja huset består naturligtvis hennes omkostnadsbelopp bland annat av de 1500000 kr hon betalade dig.

Nu är det dock så att du funderar på att överlåta huset till underpris eftersom det egentligen är värt c:a 2000000 kr. Eftersom den så kallade "huvudsaklighetsprincipen" tillämpas inom skatterätten då man säljer privatbostäder kan det bli annorlunda än vad jag nyss skrev. Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas hela överlåtelsen som gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Om det över huvud taget inte finns någon gåvoavsikt (vilket dock tas till utgångspunkt när det gäller närstående såsom barn) blir det inte aktuellt att klassa överlåtelsen som gåva. I detta fall är det väl dock ganska tydligt att ett syfte är att din dotter skall få köpa villan för mindre än vad den är värd, och därmed att hon skall gynnas av köpet. Däremot blir det inte fråga om att betrakta köpet som en gåva om 1500000 kr överstiger villans taxeringsvärde.

Om det skulle vara så att din dotters köp av huset klassades som en gåva, skulle resultatet i princip bli att du inte behövde skatta för försäljningen. I gengäld skulle din dotter "ärva" ditt omkostnadsbelopp enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, och därmed räkna med detta vid en senare försäljning. I princip skulle alltså beskattningen skjutas på framtiden.

Kort sagt:
Om 1500000 kr är under villans taxeringsvärde, skall överlåtelsen betraktas som gåva och du behöver inte skatta. Din dotter övertar ditt omkostnadsbelopp vid en eventuell senare försäljning.
Om 1500000 kr är över taxeringsvärdet, skall överlåtelsen betraktas som köp och du får skatta nu medan din dotter får räkna 1500000 kr (+ eventuella senare förbättringskostnader) som omkostnadsbelopp vid en senare försäljning.

Hoppas att svaret klarade upp situationen något!

Hälsningar,Thommy Södergård Åkesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?