Underprisöverlåtelse av fastighet

Hej! Jag vill sälja fastigheten där jag har min butik till en nybildat bolag. Kan jag sälja till taxeringsvärdet eller måste det vara marknadsvärdet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att du inte bor i fastigheten som du kommer att sälja, det är därmed en näringsfastighet och dom räknas alltid till inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (13:1 IL).

Vad innebär uttagsbeskattning?

Det finns en risk för att du kommer uttagsbeskattas om du säljer din fastighet under marknadsvärdet, dvs. Om du säljer fastigheten till taxeringsvärdet så kommer du få betala mellanskillnaden upp till marknadsvärdet (22:7 IL). Det finns dock möjligheter att undvika uttagsbeskattning, men vägen dit är lång.

Hur undviker du uttagsbeskattning?

Det finns någonting som kallas underprisöverlåtelse. Det innebär att du säljer en tillgång utan eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Vilket medför att ingen uttagsbeskattning ska ske, men du måste uppfylla alla villkor. Dessa är följande.

1. Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag. I ditt fall måste bolaget du vill sälja till vara ett svenskt AB, det får alltså inte vara av utländsk motsvarighet. (23:14, 23:4, 2:2 IL).

2. Bolaget som du säljer till måste vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet där fastigheten ingår. Det kommer förmodligen inte vara några problem eftersom juridiska personer (AB) alltid skattar i näringsverksamhet. (23:16, 13:2 IL).

3. Hela verksamheten eller en verksamhetsgren måste överlåtas eftersom du inte kan lämna koncernbidrag som fysisk person. En fastighet skulle kunna ses som en verksamhetsgren (23:17, 2:25 IL).

4. Samtliga andelar i företaget som du vill sälja till måste vara kvalificerade. Dvs. det måste vara ett fåmansaktiebolag, där 4 eller färre delägare äger mer än 50% av andelarna i företaget (23:18, 56:2 IL).

5. Det får inte uppkommit underskott året före hos bolaget som du säljer fastigheten till, men eftersom det är nybildat kommer det antagligen inte vara några problem (23:27).

Vad tycker jag att du bör göra?

Det här regelverket är väldigt omfattande, och det finns en rad regler utöver min översiktliga genomgång. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med någon av våra jurister på Lawline som kan hjälpa dig vidare. Om du vill så kan du boka en tid här.

Hoppas du är nöjd med mitt svar!

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000