Underhållsskyldighet genom föreningsmedlemskap, servitut eller gemensamhetsanläggning

2015-02-25 i Servitut
FRÅGA
Hej,Har ett hus i Jämtland som jag köpte år 2011.Är där ca 1 månad per år. Vi har på tomten 2 utfarter, använder endast 1 av dem, den andra utfarten har jag endast använt 2 gg sedan 2011. Nu i januari 2015 fick jag veta att det finns en vägförening och dom vill att jag skall betala för 2011,2012,2013, 2014 0ch 2015 fast jag inte behöver använda den utfarten. Har inte adressen skriven på den vägen och jag behöver ej använda den utfarten.Min fråga är måste jag betala vägavgiften om jag inte kör ut på den vägen och skall jag i så fall betala retroaktivt , det är ju vägföreningen som har missat att skicka räkning till mig. Med vänlig hälsning Carina
SVAR

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Först och främst behöver man reda ut huruvida du är bunden till föreningen eller att betala den här ersättningen.

Jag utgår ifrån att du inte gått med i den här vägföreningen (eftersom du inte kände till den?) och föreningen kan inte ensidigt göra dig till medlem, utan din medverkan. De kan därmed inte självmant binda dig vid ersättningar som du inte på förhand accepterat. Därmed kan vägföreningen på den grunden (genom föreningsmedlemskap) inte kräva ersättning av dig.

Däremot är det en annan fråga om fastigheten du köpte är belastad med servitut (tjänande eller härskande fastighet). Genom att fastigheten är belastad med servitut, blir ägaren av fastigheten automatiskt bunden av servitutets villkor (det följer helt enkelt med ägandet av fastigheten). Om fastigheten inte är belastad med servitut så har du inte heller något betalningsansvar. Men om fastigheten är belastad med servitut, då kan servitutets villkor binda dig till underhållskostnader, som du har skyldighet att ersätta. Detta är dock helt beroende på hur servitutet är utformat, hur villkoren lyder.

Det finns även ett alternativ till och det är om vägen är upprättad såsom gemenssmhetsanläggningen och om din fastighet i så fall är fördelad ett andelstal till denna. I så fall följer en ersättningsskyldighet genom ägandet av fastigheten. Detta kan man kontrollera hos antingen föreningen eller Lantmäteriet. Mer information om gemensamhetsanläggningar hittar du på en välskriven Wiki-artikel (Gemensamhetsanläggning)

Hoppas rådgivningen har varit behjälplig!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll