Underhåll mellan makar

FRÅGA
Min man bor hos mej sedan 2010. Vi har äktenskaps förord.Jag har betalat alla fasta avgifter till huset renovering , bygge av friggebod som han utnyttjar som hobbylokal. Målning av husen, indragning av fiber, värmepump, jord buskar, Markarbete, husgeråd mm.Vi delar på el ; mat, ved,tvlicens väg och vatten.Borde han betala en liten hyra till mej för användning av bekvämligheterna ?Vi har båda barn från tidigare äktenskap vuxna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Äktenskapsbalkens 6 kapitel ska makar i ett förhållande bidra, efter förmåga, till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (här). Till detta "gemensamma behov" räknas utgifter för mat, bostad o.dyl, alltså sådana utgifter som du beskriver att ni redan delar på.


De fasta utgifterna som du har betalat kan ses som en investering i huset snarare än en kostnad som måste betalas löpande för att möjliggöra era personliga behov, och därför blir det svårt att rent juridiskt kräva att din man ska ersätta dig för dessa kostnader (men ni kan självklart avtala om något annat sinsemellan!). Vid en eventuell äktenskapsskillnad hade man kunnat ta hänsyn till att du har investerat mer i ert så kallade giftorättsgods, men i och med att ni har äktenskapsförord bör inte det föranleda något problem.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1117)
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?
2020-07-29 Vilka dokument behöver man för att gifta sig i Kap Verde?

Alla besvarade frågor (82577)