FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut01/03/2018

Underhåll av vägservitut vid avtalsservitut och officialservitut

Hej! Vi äger en fastighet med ett servitut som två andra skall nyttja. De kallas väl då härskande. De bor här bara på sommaren, sommarvatten och betalar bara för sommaren till vår förening. Nu tycker de att vi ärskyldiga att skotta upp denna servitutsväg till dem. Är det sant? Hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga huruvida det är ett avtalsservitut eller ett officialservitut, varför jag i det följande redogör för båda fallen.

Initialt ska anföras, att det är vad som står i inskrivningen av servitutet, eller av avtalet, som gäller avseende skötseln. Regleras inte skötseln i inskrivningen, gäller följande.

Officialservitut

Huvudregeln för officialservitut är att servitutet inte medför några skyldigheter tjänande fastighet (Er). Underhåll av väg är dock undantaget, vilket stadgas i 7 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla vägen måste dock detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Finns inte en sådan överenskommelse, är det alltså den härskande fastigheten som ska stå för underhållet.

Avtalsservitut

Vid avtalsservitut är utgångspunkten att ägaren till den tjänande fastigheten inte får åläggas andra positiva skyldigheter än själva servitutet. Ett undantag från denna princip är dock underhåll av väg. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla vägen måste dock detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Om så inte är fallet ålägger lagen ägaren till den härskande fastigheten, det vill säga grannen, att hålla vägen i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas onödigtvis. Detta får sägas följa av 14 kap. 6 § st. 2 jordabalken.

Detta gäller även enligt Lantmäteriets generella rekommendationer.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”