Underhåll av vägservitut

2017-07-24 i Servitut
FRÅGA
Underhåll av väg vid officialservitut.Har en härskande fastighet med officialsevitut avseende väg rätt att underhålla densamma utan att be om lov från den tjänande fastigheten? T.ex. kan den härskande fastigheten gå med trimmer och ta ned högt gräs på ömse sidor av vägen, klippa gräs/växtlighet som växer mitt på vägen, kapa grenar och sly som hindrar användande av vägen, avlägsna nedfallna träd som blockerar vägen, snöröja vägen etc.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte riktigt av din fråga om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut, så jag kommer i mitt svar redogöra för vad som gäller generellt.

Inledningsvis ska jag säga att det är vad som står i inskrivningen av servitutet eller av avtalet som gäller vad avser skötseln. Om det inte står reglerat där, gäller följande.

Har ingen överenskommelse om underhåll av servitutet slutits, gäller som huvudregel att det är den härskande fastigheten som nyttjar vägen som ansvarar för dess underhåll. Om båda använder vägen till lika stor grad, vilar ansvaret på båda. Den tjänande fastigheten får åläggas med ansvar för underhåll när det rör sig om underhåll av väg, men har det inte gjorts så gäller att ansvaret ligger på den härskande.

Det är således en skyldighet hos den härskande fastigheten och hen får alltså gå dit och klippa gräset utan att behöva gå till den tjänande fastighetens och be om lov innan det klipps gräs, skottas snö osv.

Detta gäller även enligt Lantmäteriets generella rekommendationer.

Med vänliga hälsningar,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (309)
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?

Alla besvarade frågor (97583)