Underhåll av väg (servitut)

2017-05-03 i Servitut
FRÅGA
Vår fastighet har ett servitut där vi får "färdas över stamfastighetens befinliga vägar". Den för oss intressanta biten av vägen leder till två fastigheter - vår och grannens. Båda fastigheterna (och därmed vägen) används ej på vintern. Det är vi och grannen som i praktiken står för underhållet av tillfartsvägen.Nu har växtligheten längst vägkanten börjat bli besvärande, det är svårt att komma förbi utan att buskar/grenar tar på bilen.Stamfastighetens ägare bryr sig inte alls om det.Har vi rätt att rensa växtligheten längst vägen utan att få ägarens tillstånd? Om vi inte får göra det och ägaren vägrar att göra det själv ska vi kunna kräva ersättning för ev. skador på bilen?Är det något annat vi kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om servitut finns i 14 kap. jordabalken (JB). Där definieras två centrala begrepp, nämligen tjänande fastighet och härskande fastighet. I det här fallet är ni härskande fastighet då ni använder vägen och den fastighet som upplåtit servitutet är tjänande fastighet, i det här fallet stamfastigheten.

Reglerna i 14 kap. JB avser avtalsservitut. För att servitutet ska vara giltigt krävs att det finns ett skriftligt avtal mellan upplåtaren (tjänande fastighet) och användaren (härskande fastighet), 14 kap. 5 § JB. I avtalet kan ägaren till den tjänande fastigheten åläggas skyldighet att underhålla vägen, men inte mer än så 14 kap. 1 § st. 2 JB. Är det så att ni inte kommit överens om att ägaren till den tjänande fastigheten ska underhålla vägen så är det ert ansvar som härskande fastighet att underhålla vägen 14 kap. 6 § st. 2 JB.

Vi förutsätter att det finns ett giltigt avtalsservitut i det här fallet. Vi föreslår att ni börjar med att prata med ägaren till den tjänande fastigheten och kontrollerar vad ert avtal säger om underhållsskyldigheten.

Vi hoppas att det här har gett er vägledning i frågan!

Alexandra, Beatrice
JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (299)
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?

Alla besvarade frågor (94603)