Underhåll av väg

2017-08-09 i Servitut
FRÅGA
vem står för skötseln av officialservitut väg?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid servitut används begreppen härskande och tjänande fastighet. Den härskande fastigheten är den som använder vägen och den tjänande fastigheten den som har vägen på sin tomt.

Svaret på din fråga beror lite på omständigheterna, men som huvudregel gäller att det är fastigheten som brukar vägen som ska svara för skötseln. Om både den tjänande och den härskande fastigheten brukar vägen, ska båda vara för skötseln.

Detta kan dock regleras genom att det i lantmäteriets beslut om fastighetsreglering (vilket leder till officialservitutet) skrivs in vem som ansvarar för underhållet. Som huvudregel för officialservitut gäller dock att ägaren till den tjänande fastigheten inte får beläggas med skyldigheter om underhåll om det inte överenskommits om vid lantmäteriförrättningen och står inskrivet i registret. Detta följer av 7 kap. 1 § 2 st. fastighetsbildninglag (1970:988).

Det finns vissa specialregleringar beroende på vilken typ av underhåll du frågar efter, om det rör sig om ekonomisk ersättning i form av skadestånd eller om det är marken som är skadad. Om du undrar något mer specifikt, är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (298)
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?
2021-06-25 Servitut avseende djupborrad brunn

Alla besvarade frågor (94270)