Under vilka omständigheter måste målsägande inställa sig vid rättegången?

Kan jag på något sätt vara målsägande i en rättegång utan att jag själv är delaktig eller medveten om rättegången?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är rättsligt tillåtet att hålla en rättegång utan att målsägande är delaktig eller medveten om att den äger rum?


Målsäganden ska i rättegång i brottmål kallas att komma personligen till rättegången om hans eller hennes närvaro inte kan antas vara utan betydelse för utredningen (20 kap. 14 § första stycket fjärde meningen som hänvisar till 11 kap. 5 § rättegångsbalken (RB)). Utgångspunkten är att målsägande ska närvara vid rättegången i och med att det är målsägande själv som bäst känner till omständigheterna av betydelse i målet. Om målsägande är skyldig att inställa sig i rättegång personligen ska denna part kallas. Rätten sanktionerar målsägande med vite om hen trots kallelsen inte infinner sig vid rättegången (jämför 45 kap. 15 § första stycket RB).


Sammanfattningsvis går det att konstatera att det i de flesta fall där målsägande har en skyldighet att infinna sig vid rättegången inte är möjligt att genomföra rättegången utan dennes närvaro.


Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!


Med vänlig hälsning,


Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo