Under vilka omständigheter kan man vräka/avhysa en inneboende?

Om en kompis blir inneboende hos mig, ändrar sin adress till min men betalar ingen hyra eller andra kostnader. Kan jag då sparka ut henne när som helst eller vilka regler finns?? Avtalet avlades muntligt vid inflytt att hon skulle betala halva hyran och mat. Men hon har aldrig betalat.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att vill veta under vilka förutsättningar du kan vräka din inneboende kompis. Regler om hyra finns, beroende på vilken typ av bostad det rör sig om, i jordabalkens (1970:994) 12 kap. samt i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Regler om avhysning finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Allmänt om hyresavtal

Inledningsvis kan påpekas att det inte finns några formkrav för ingåendet av ett hyresavtal. Detta innebär att även muntliga hyresavtal är giltiga (se Sveriges domstolars hemsida här).

Vidare regleras hyresavtal delvis av olika lagar beroende på vilken typ av lägenhet som berörs. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller en del därav blir lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig (se Skorup & Underskog, Hyreslagarna, (1 jan 2020, JUNO), kommentaren till lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad). Vid uthyrning av en hyresrätt eller en del därav blir jordabalkens (1970:994) 12 kap. (vanligtvis benämnt hyreslagen) tillämpligt (se 12 kap. 1 § jordabalken (1970:994)).

Uppsägning av hyreskontrakt

Ett hyreskontrakt enligt jordabalkens (1970:994) 12 kap. kan löpa på antingen bestämd eller obestämd tid. Ett kontrakt på obestämd tid måste sägs upp för att det ska sluta gälla. Ett kontrakt på bestämd tid ska, som regel, upphöra vid en i kontraktet angiven slutdag. Har ett sådant löpt i åtminstone nio månader måste även ett sådant sägas upp för att det ska sluta gälla, trots att ett slutdatum finns angivet i kontraktet. I annat fall fortsätter det, som regel, att gälla även efter den ursprungligt angivna slutdagen (se 12 kap. 3 § jordabalken (1970:994)). Liknande, men inte identiska, regler gäller för hyreskontrakt enligt lag (2012:978) uthyrning av egen bostad.  

Hyresrätten enligt ett hyreskontrakt kan, emellertid, under vissa givna förutsättningar, förverkas (se 12 kap. 42 § jordabalken (1970:994)). Ett förverkande av hyresrätten ger hyresvärden rätt att säga upp kontraktet till omedelbart upphörande. Detta gäller oavsett om det löper på bestämd eller obestämd tid (se 12 kap. 6 och 42 §§ jordabalken (1970:994) och Edling, Jordabalk (1970:994), 12 kap. 42 §, Lexino 2016-09-01 (JUNO)). Att observera är att flera av förverkandegrunderna rör olika fall av utebliven hyresbetalning (se 12 kap. 42 § jordabalken (1970:994)). Hyresgästen har, emellertid, viss möjlighet till rättelse av eventuella förverkandegrunder (se 12 kap. 43-44 §§ jordabalken (1970:994)).

Observera att förverkandereglerna i jordabalken gäller även för hyreskontrakt avseende bostadsrätter (se 1 § andra stycket lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad och Skorup & Underskog, Hyreslagarna, (1 jan 2020, JUNO), kommentaren till lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad).

Vräkning/avhysning

Skulle en hyresgäst, vars hyreskontrakt har sagts upp, inte flytta ifrån lägenheten kan denna vräkas, enligt lagtexten avhysas (se 3 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Detta görs genom att hyresvärden gör en ansökan om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta kan alltså bli aktuellt då hyresrätten förverkats till följd av att hyresgästen undlåter att betala hyran (se Kronofogdemyndighetens hemsida här).

Sammanfattning

I den mån din inneboende kompis inte betalar hyra enligt hyreskontraktet kan dennes hyresrätt förverkas med följden att du, givet vissa förutsättningar, kan säga upp kontraktet. Skulle din inneboende, detta till trots, vägra att flytta från lägenheten så kan du ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten. Jag rekommenderar dig dock att läsa vidare om förfarandet (inklusive både uppsägning och avhysning) på Kronofogdemyndighetens hemsida t.ex. här). 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”