Under vilka omständigheter får kroppsvisitation genomföras?

2020-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Är det rätt att bli stoppad och kroppsvisiterad? En jag känner gick på stan tillsammans med en kompis och från ingenstans kommer två poliser fram och vill kroppsvisitera oss. De frågar poliserna om de är misstänkta för något men får inget svar, de svarar inte på varför de ska visiteras. Sen frågar polisen "vad händer då om jag tar med dig för piss test?"De hittar ingenting och låter de gå. Är detta rätt, mitt på dagen det är förnedrande. Kan man anmäla detta? Detta är en av flera anledningar till att man inte längre vill gå i stan!!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din information som att du och din vän blev kroppsvisiterade utan anledning av två poliser. Poliserna sade att de tänkte ta med er till polisstationen för ett urinprov, men de gjorde inte det. När ni frågade varför kroppsvisitationen genomfördes fick ni inget svar.

Jag kommer först gå igenom när polisen får genomföra kroppsvisitation och ta urinprov och sedan förklara hur du kan anmäla det som har hänt.

Kroppsvisitation

Kroppsvisitation innebär att en undersökning av en persons kläder eller annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon bär med sig.

Kroppsvisitation kan genomföras vid två situationer:

Kroppsvisitation får genomföras när en person skäligen misstänks för ett brott som kan ge fängelsestraff. Kroppsvisitationen genomförs för att leta efter föremål eller för att utreda omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brottet, se 28 kap. 11 § Rättegångsbalken. Skäligen misstänkt innebär att det ska finnas konkreta omständigheter av viss styrka som visar på att personen har begått brottet.

En person kan även kroppsvisiteras ifall det finns synnerlig anledning att anta att personen bär på föremål som kan tas i beslag eller förvar eller annars är av betydelse för utredning om brottet, se 28 kap 11 § Rättegångsbalken. Brottets svårighetsgrad ska kunna ge fängelsestraff. Synnerlig anledning är ett högt ställt krav. Det innebär att det ska finnas synnerlig anledning att anta att kroppsvisitationen medför att ett föremål kan tas i beslag eller är till nytta för en utredning.

Kroppsvisitering får även genomföras om egendom som personen har fått genom brott kan hittas på en person. Exempel på detta är vinst av narkotikaaffärer.

Urinprov

Urinprov är en typ av kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning innebär en undersökning av människokroppens yttre och inre och tar prov från människokroppen, se 28 kap 12 § Rättegångsbalken. Urinprov kan genomföras under samma förutsättningar som kroppsvisitering.

I detta fall

Urinprov och kroppsvisitation får inte genomföras om kraven i lagen inte är uppfyllda (se kraven ovan). Polisen har alltså inte rätt att genomföra kroppsbesiktning eller begära urinprov utan anledning. Utifrån den informationen jag har fått har polisen i detta fall handlat felaktigt när de genomförde kroppsbesiktning och ville ha urinprov.

Polisen är även skyldig att på begäran lämna information om varför kroppsvisitation eller urinprov är motiverat, se 28 kap 13 § Rättegångsbalken. Polisen var alltså skyldig att motivera sitt agerande när du frågade om anledningen för kroppsvisitationen.

Det är möjligt att anmäla polisens agerande till polisens avdelning för särskilda utredningar, som behandlar poliser tjänstefel. Du kan antingen ringa 114 14 eller gå till receptionen på en polisstation och berätta vad som har hänt.


Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88466)