FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/08/2018

Under vilka omständigheter är säljaren ansvarig för fel i varan och vilka påföljder kan göras gällande?

Vi har sålt en husvagn. Vi har använt den i ur och skur och även tvättat många gånger. Det har aldrig läckt en enda droppe. Köparen hör av sig till oss dagen efter köp då det har regnat på natten och påstår att det läcker in överallt och mycke. Hur ska vi hantera detta ? Vems är ansvaret när vi aldrig haft något som helst problem ?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Er fråga är av köprättslig karaktär. På eran beskrivning låter det som att ni är privatpersoner och inte säljer husvagnar professionellt och det är därför köplagen som blir tillämplig. Köplagen är en s.k. dispositiv lag. Detta innebär att lagen endast gäller då man inte har avtalat om att något annat ska gälla istället (3 § köplag). Eftersom att jag inte vet vad ni har avtalat om vid köpet kommer jag att utgå från att något speciellt inte har avtalats om den specifika situationen och att köplagen därför är tillämplig.

Fel föreligger om husvagnen inte motsvarar vad köparen hade fog att förutsätta

Husvagnen får inte avvika från vad köparen hade fog för att förutsätta (17 § köplag). Vad köparen har fog för att förutsätta beror på omständigheterna. Saker som kan påverka är t.ex. priset för husvagnen, informationen ni gett, hur gammal husvagnen är etc. Man brukar ställa frågan, vad skulle förnuftiga personer ha förväntat sig i liknande situationer? Jag vet inte speciellt mycket om omständigheterna i ert fall, men om läckaget är omfattande är det nog ganska troligt att det faller in under fel i varan. Det är nog få som skulle köpa en husvagn som har stora problem med läckage, om det nu inte är så att man får den väldigt billigt som renoveringsprojekt eller liknande. Det ligger ju dock på köparen att kunna visa att felet förelåg eller beror på något som skett innan de fick husvagnen. Då de hörde av sig redan dagen efter känns det rätt så troligt att så är fallet.

Köparen får inte alltid åberopa felet

Köparen har ingen undersökningsplikt innan hen köper varan. Om köparen däremot har undersökt varan innan köpet får hen inte åberopa fel som borde ha upptäckts vid undersökningen (20 § köplag). Jag vet som sagt inte speciellt mycket om omständigheterna i ert fall, men även om köparen gjorde en undersökning låter det som att felet kan ha varit svårt att upptäcka. Ifall det var uppehåll under dagen för undersökningen kan det vara svårt att upptäcka springor eller liknande där vatten kan sippra igenom.

En annan situation då köparen inte kan åberopa felet är om ni som säljare uppmanade köparen att undersöka husvagnen och köparen valde att avstå (20 § köplag).

Ni kan bli tvungna att avhjälpa felet, eventuellt ge köparen prisavdrag eller hävning av köpet

Om husvagnen är felaktig och detta inte beror på köparen finns det några påföljder som hen kan göra gällande (30 § köplag). För att få göra detta måste köparen reklamera till er genom att berätta att husvagnen är felaktig och att man inte är nöjd (32 § köplag). Det låter som att köparen redan har gjort detta då de hörde av sig dagen efter köpet. I första hand kan köparen kräva att ni ska avhjälpa felet (34 § köplag). Om köparen istället direkt skulle försöka häva köpet har ni en rätt att istället avhjälpa felet (36 § köplag). Ifall det inte går att avhjälpa felet eller om ni inte gör detta inom skälig tid har köparen rätt till prisavdrag eller hävning av köpet (37 § köplag). Prisavdrag skulle innebära att ni får betala en viss summa tillbaka till köparen. Denna summa beräknas genom att man tar skillnaden mellan det avtalade priset för husvagnen och husvagnens riktiga marknadsvärde vid försäljningen (38 § köplag). Häva får köparen göra då felet är av väsentlig betydelse för hen och ni som säljare borde ha förstått det. Att en husvagn läcker in mycket vatten skulle kunna vara ett sådant väsentligt fel, i och med att detta innebär svårigheter att faktiskt nyttja den för dess ändamål. Detta blir dock en bedömning i varje enskilt fall och det är svårt att veta hur en domstol tolkar det. För att köparen ska kunna häva köpet måste hen dock meddela er om detta inom en skälig tid (39 § köplag).

Köparen skulle även kunna kräva skadestånd, om det skulle vara så att de har haft utgifter som uppkommit p.g.a. det fel som eventuellt föreligger i husvagnen (40 § köplag).

Vad som nu kommer att hända beror lite på hur ni och köparen väljer att agera. Ni kan ju såklart komma överens om någonting gemensamt. Om ni däremot påstår att ett fel inte föreligger skulle köparen kunna välja att vända sig till tingsrätten istället, och då kan det vara svårt att veta vad som blir utfallet.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga. Känner ni att ni behöver mer juridisk rådgivning om vad ni kan göra i er specifika situation rekommenderar jag att ni bokar en tid med våra jurister.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”