FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt30/09/2022

Under vilka förutsättningar ska en inkomst av brottslig verksamhet beskattas?

Hej. Jag har en fråga gällande beskattning av brottslig verksamhet. Hur hänger frågan gällande skattefrihet för brottslig verksamhet ihop med hur man i övrigt resonerar när man allokerar inkomster till något av de tre inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Är en inkomst av brottslig verksamhet skattepliktig? 

Inkomst av brottslig verksamhet är en skattepliktig inkomst (HFD 2011 ref. 80). Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen klargjort att inkomst av brottslig verksamhet ska beskattas utifrån det mest passande inkomstslaget. Om någon därför har fått inkomst av brottslig verksamhet, så är det nästa steget att avgöra om ersättningen ska tas upp i inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Är slutsatsen då att ersättningen inte passar in i några av ovan inkomstslag, så ska inkomsten av den brottsliga verksamheten vara skattefri. Anledningen är att beskattning bara får göras, om det står i lagen (1:1 3 st. regeringsformen). 

Å andra sidan kan skatteplikten också falla bort, om inkomsten av den brottsliga verksamheten har förverkats eller om skadestånd ska betalas därför att ersättningen ska minskas med skadeståndsbeloppet (HFD 2014 ref. 63). Detta betyder exempelvis att person A som har tjänat 1 000 kronor på brottslig aktivitet inte ska beskattas, om staten beslagtar pengarna. Likaså gäller exempelvis att samma person A ska betala en lägre skatt, om person A ska betala skadestånd. 

Avslutande ord 

Svaret på din fråga är att inkomst av brottslig verksamhet är beskattningsbart, om ersättningen kan placeras i några av inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Skattefrihet för inkomster av brottslig verksamhet kan därför bara uppnås, om inkomsten inte kan hänföras till några av inkomstslagen. Skatteplikt bortfaller också helt, om staten beslagtar ersättningen. Å andra sidan ska den skattepliktiga ersättningen minskas med det skadeståndsbelopp man måste betala för den brottsliga verksamheten. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo