Under vilka förutsättningar kan köp av glasögon hävas?

Hej!

Jag köpte i juli förra året (2017) ett par göasögon samt ett par solglasögon hos en optikerkedja. I början av året (2018) - alltså ganska precis ett halvår efter att jag köpt glasögonen - föll en av skalmarna av på de "vanliga" glasögonen utan annan inverkan än normalt bruk. Metallen som håller samman skalm och båge hade gått av.

Det var inget problem att få den trasiga delen utbytt eftersom det var gott och väl inom den 2 årsgaranti företaget erbjuder. Fem månader senare händer exakt samma sak, men denna gång meddelar min optiker att jag själv får stå för reparationskostnaden. Eftersom samma fel uppstått måste det vara något jag gör som fått glasögonen att gå sönder, resonerar hen. Som glasögonanvändare i över tjugo år har jag aldrig varit med om en liknande defekt och anser att det är fråga om ett produktionsfel, snarare än att jag plötsligt skulle lagt mig till med särskilt vårdslösa vanor. Har jag rätt att häva köpet?

/e

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du vill veta om du har rätt att häva ditt köp av ett par glasögon. Sättet du beskriver situationen på, antyder mycket starkt att du köpte glasögonen i egenskap av konsument, och att optikerkedjan sålde dem i egenskap av näringsidkare. Det är också detta jag kommer att utgå ifrån.

Jag kommer också utgå ifrån att du gett mig en ärlig och korrekt bild av läget - det vill säga, att du talar sanning när du säger att du inte vanvårdat glasögonen (eller förstört dem i en olycka), och när du säger att det finns en 2-årig garanti från optikerkedjans sida.

Konsumentköplagen är tillämplig, och dina glasögon är felaktiga

Konsumentköplagen är tillämplig på köp då näringsidkare säljer en vara till en konsument (1 och 2 § konsumentköplagen, hädanefter KKL). Lagen är tvingande till konsumentens (din) förmån, d.v.s det går inte att ha avtalsvillkor som är sämre för dig än KKL:s (3 § KKL).


Om säljaren gett en garanti, så svarar han för försämringar i varan (glasögonen) som inträder under tiden som garantin löper (21 § första stycket KKL). Du intygar att du inte vanvårdat glasögonen eller råkat förstöra dem genom en olycka eller liknande. Detta innebär att säljaren är ansvarig för det fel som uppstått (jämför 21 § andra stycket KKL).


I den händelse garantin av någon anledning inte omfattar just det fel som uppstått (osannolikt men inte omöjligt), är glasögonen med stor sannolikhet ändå behäftade med fel. Enligt 16 § tredje stycket tredje punkten KKL, är varan felaktig om den avviker mot vad du med fog kunnat förutsätta. Glasögon som på grund av tillverkningsfel (jag utgår ifrån att du talar sanning om att du inte vanvårdat dem, som sagt) går sönder bara efter några månaders användning har med all sannolikhet inte en normal hållbarhet, och avviker därför från vad du med fog kunnat förutsätta. De är följaktligen behäftade med fel.

Du kan med stor sannolikhet häva köpet

Enligt 29 § KKL, så får en köpare häva köpet om varan är felaktig, och felet är av väsentlig betydelse. Att skalmen på dina glasögon går sönder, torde göra det utomordentligt svårt att faktiskt använda glasögonen som de är tänkta att användas. Felet är därför uppenbarligen av väsentlig betydelse för dig.

Du har reklamerat i tid, och säljaren vägrar att avhjälpa varan eller att erbjuda omleverans (jfr 23 och 27 § KKL). Det finns därför ingenting som hindrar dig från att häva köpet enligt 29 §. Du bör följaktligen med stor sannolikhet med framgång kunna häva köpet.

P.S! Tips på hur du kan göra om säljaren fortsätter bråka med dig, i viss mån utanför själva frågan

Jag noterar att säljaren verkar bråka med dig, och att han vägrar acceptera att glasögonen är behäftade med fel. Om du häver köpet, misstänker jag därför att det finns en risk att han vägrar gå med på din hävning.

Därför vill jag gå lite utöver din fråga, och ge förslag på en handlingsplan ifall säljaren vägrar accepterar din hävning. Om så sker, rekommenderar jag att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden och begär att få tvisten prövad där. Eftersom köpet rör en vara, så är det möjligt att få saken prövad i ARN (3 §, förordning om Allmänna reklamationsnämnden). Att låta ARN pröva tvisten är helt gratis, och troligen (om allt du säger stämmer, och du kan bevisa det) så kommer nämnden att gå på din linje och rekommendera näringsidkaren att acceptera hävningen. Även om näringsidkaren inte måste följa ARN:s rekommendationer, kommer en framgång hos ARN sätta mycket stark press på honom, eftersom näringsidkare som inte följer ARN:s rekommendationer blir uthängda. Här är en länk till ARN:s hemsida, där det finns mer information om hur du går till väga för att få en eventuell tvist prövad.

Sammanfattning

Dina glasögon är med stor sannolikhet behäftade med fel. Felet är med allra största sannolikhet av väsentlig betydelse för dig, du har reklamerat i tid och näringsidkaren vägrar avhjälpa felet - du kan därför häva köpet enligt 29 § KKL. Om näringsidkaren vägrar acceptera din hävning, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och få konflikten prövad där.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo