FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt17/12/2019

Under vilka förutsättningar kan jag överklaga en tingsrättsdom?

Hej. Kan man ta upp till rättegång en orättvis Dom? Även motparters advokat har sagt mig "Du hade dålig advokat", när vi talade efter flera månaden i telefon. Under den tiden då JAG var djup deprimerad/stressad och sörjade min mans bortgång , och därför blev lurat av en person som jag hyrde av konteiner . Finns flera starka bevis mot min bedragare men Domare ej lagt märke till detta även jag har påpekat under rättegången. Min advokat under tiden på domarens fråga hade lång tid tystnaden - som jag förstår med tiden att han HADE DÅLIG KONCETRATIONEN OCH TAPPADE TRÅDET PÅ SAMTALET. Även han har ej tagit upp bevis material på inspelade samtalet. Jag blivit dömd att betala för en falsk kontrakt.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är frågan?

Jag tolkar det som att du har förlorat ett dispositivt mål i tingsrätten, det vill säga en tvist där förlikning om saken är tillåten, och att du undrar huruvida denna dom går att överklaga. Denna typ av frågor reglers främst i Rättegångsbalken (RB).

Under vilka förutsättningar kan man överklaga en tingsrätts dom?

En överklagan ska göras inom tre veckor från det att tingsrätten meddelade sin dom (50 kap. 1 § RB). För att kunna ta upp ett mål till nästa instans, vilket blir hovrätten, krävs prövningstillstånd (49 kap. 12 § RB). Prövningstillstånd skall meddelas i följande fall (49 kap. 14 § RB):

1. Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

2. Det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. Det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Förenklat innebär detta att enbart mål som blivit feldömda samt mål som har ett prejudikatvärde, det vill säga ett vägledande värde för svensk rätt, ska åter tas upp till prövning i hovrätten.

Missnöjd med advokat - vad kan man göra?

En advokats yttersta skyldighet är att tillvarata klientens intressen inom ramen för god advokatsed (8 kap. 4 § RB). Baserat på den information som du har angett i din fråga är det möjligt att din advokat inte har efterlevt god advokatsed. Om du är missnöjd med din advokat kan göra en disciplinanmälan hos Advokatsamfundet. Alla advokater måste följa god advokatsed och det är Advokatsamfundet som utövar tillsynen. Advokatsamfundets hemsida hittar du här. Det finns även vissa möjligheter att stämma din advokat.

Vad innebär detta för dig?

Det finns vissa möjligheter att överklaga en dom. Detta kräver dock att en överklagan görs inom tre veckor från att tingsrätten meddelade sin dom. Detta förutsätter också att hovrätten meddelar prövningstillstånd. Du kan dock alltid anmäla advokaten till Advokatsamfundet samt föra en talan mot denne.

Hoppas svaret varit till din hjälp! Om du behöver kvalificerad juridisk hjälp i ditt ärende är du välkommen att höra av dig till Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”