Under hur långt tid är en föräldrarledighet med anledning av sjukt barn (VAB) semesterlönegrundad?

2015-09-10 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej. Jag undrar om VAB är semestergrundande på obestämd tid. Vi har alltså en anställd som har allvarligt sjukt barn och har VAB:at i 1,5år. Är VAB semestergrundande för hela perioden?
SVAR

Hej, och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Er fråga!

Att föräldraledighet under vissa förutsättningar är semesterlönegrundande framgår av 17a § semesterlagen (1977:480) (se här).

Av bestämmelsen kan utläsas att en frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) i det fall ledigheten under det intjänandeåret inte överstiger 120 dagar; eller 180 dagar i fråga om ensamstående föräldrar.

Det ska särskilt noteras att i beräkningen av de antalet lediga dagar i en frånvaroperiod räknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll