Undantag från sekretess

2021-11-29 i Sekretess
FRÅGA
Hej, jag undrar vad skillnaden är mellan offentlighet och sekretesslagen i 10:28 samt 26:9. Vad är skillnaden mellan dessa två och vilket kommer före
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Båda lagrummen reglerar situationer där undantag från sekretess kan göras, men det finns skillnader mellan regleringarna.

10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar generellt de fall där det föreligger en s.k uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. Det finns en mängd situationer där en uppgiftsskyldighet kan föreligga till följd av lag eller förordning. Jag kan ge ett exempel. Enligt lagen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet ska en myndighet lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan. Om denna uppgift är sekretessbelagd och det inte fanns en reglering som 10 kap. 28 § OSL, skulle denna lag förefalla tämligen tandlös.

26 kap. 9 § OSL reglerar undantag från sekretess inom socialtjänsten, till skillnad från 10 kap. 28 § OSL vars tillämpningsområde inte begränsas till viss myndighet. Syftet med 26 kap. 9 § OSL är att sekretess inte ska hindra den enskilde att få nödvändig vård (eller liknande), och alltså inte nödvändigtvis reglera de fall då en uppgiftsskyldighet föreligger mellan myndigheter (jfr 10 kap. 28 § OSL). Den viktigaste frågan för huruvida 26 kap. 9 § OSL är tillämplig eller inte är således om undantag från sekretess föranleder att den enskilde bereds nödvändig vård. Det är med andra ord mer av en bedömningsfråga, till skillnad från 10 kap. 28 § OSL där det "bara" krävs att uppgiftsskyldighet föreligger enligt lag eller förordning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98564)