Undantag från "obligatorisk häktning"

FRÅGA
Vad kan de uppenbara skälen vara till att inte häkta en person som går under obligatorisk häktning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av 24 kap. 1 § 2 st. RB framgår att häktning som huvudregel ska ske när den tilltalade på sannolika skäl är misstänkt för ett brott där två års fängelse är minimistraffet på straffskalan. Detta är så kallad "obligatorisk häktning", men uttrycket är missvisande då det rör sig om en presumtion för häktning och inget obligatorium. Det finns dock ett undantag till denna regel i form av att häktning inte sker om det är "uppenbart" att skäl till häktning saknas. Skäl till häktning saknas när samtliga av de tre häktningsgrunderna som räknas upp i 1 st. i samma paragraf inte anses uppfyllda, det vill säga om varken flyktfara, kollusionsfara (störande av utredningen) eller fara för återfall i brott bedöms föreligga. Hur uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas kan jag inte säga säkert då jag inte kan hitta någon information om detta i praxis, förarbeten eller dylikt. Med tanke på ordvalet ligger det dock enligt min uppfattning nära till hands att tolka det som att synnerligen starka skäl måste tala för att samtliga tre häktningsgrunder verkligen kan uteslutas i det enskilda fallet för att domstolen ska underlåta att häkta den tilltalade. Enligt min uppfattning måste det rimligen vara extremt sällsynt att denna grund för att underlåta häktning används.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A4D Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-21 14:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (161)
2019-09-25 Blombud till häktad person
2019-09-22 Väktares rätt att utöva envarsgripande
2019-09-15 Kan man utföra ett envarsgripande på en ordningsvakt?
2019-09-09 ogiltig häktning

Alla besvarade frågor (73724)