Undantag från hälftendelning vid skilsmässa

FRÅGA
Min fru vill skilja sig efter 29år. I olika trådar här har jag kunnat finna att all kapital minus skulder skall delas lika inkl pensionssparande. Vi har ej skrivit ngt äktenskapsförord. Jag har betalt renovering och investering i bostaden medan RUT delats på två, vidare har undertecknad betalt lönemässigt relativt mer av räkningar och andra löpande utgifter. Kollar nu med banken om jag kan lösa ut hustrun ur lägenheten men oklart eftersom, som jag uppfattar det har hon rätt till 50% av mina besparingar i form av fonder och pensionsparande. Jag tjänar mer än henne, bett henne ett flertal år att gå upp i tjänst (ledig för barnen), UT har även tagit ett större ekonomiskt ansvar de senare åren när partnern forskat.Min fråga till er enkel. Kan man på något sätt sänka denna procentsats utan äktenskapsförord?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Huvudregeln är hälftendelning vid skilsmässa

Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Utgångspunkten vid skilsmässa är att makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det betyder att makarnas egendom delas på hälften efter avdrag för skulder.

Undantag från hälftendelning vid skilsmässa

Det finns ett undantag från hälftendelning vid kortvariga äktenskap (12 kap. 1§ äktenskapsbalken). Med ett kortvarigt äktenskap menas ett äktenskap som har varat i högst 5 år. Undantaget blir dock inte aktuellt i ditt fall, då ditt äktenskap har varat betydligt längre.

Du kan göra ditt giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord och då kommer inte den enskilda egendomen att räknas med vid bodelningen.

Jag rekommenderar dig att upprätta ett äktenskapsförord, eftersom detta möjliggör ett undantag från huvudregeln om hälftendelning av giftorättsgodset.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66986)