Undanta bostadsrätt från framtida bodelning

Hej!

Jag har Bostadsrätt lägenhet som köpts innan jag blir gift. Behöver man skriva bodelningsavtal om jag vill behålla lägenheten vi framtidens skillmässa?

Om ja, kan man skriva bodelningsavtal och forstsätt vara gift?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en eventuell framtida bodelning ska endast giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är en makes egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det krävs alltså att bostadsrätten är din enskilda egendom för att den inte ska ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom om det framgår av äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB).

Att upprätta ett äktenskapsförord och inkludera ett villkor om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom är därför ett lämpligt tillvägagångssätt för att undanta bostadsrättslägenheten från bodelningen (7kap. 3 § första stycket ÄktB). Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord under det pågående äktenskapet. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, vara daterat och undertecknat av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Ett bodelningsavtal är däremot något som kan upprättas efter äktenskapet, det vill säga i samband med bodelningen. Om ett äktenskapsförord upprättas under äktenskapet behövs inget bodelningsavtal för att bostadsrättslägenheten ska undantas från bodelningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning