FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/06/2016

Undanröja föreläggande om ordningsbot

Hej! Igår blev jag stoppad efter att i misstag kört ett kvarter i bussfil i centrala Malmö polisen hade stor drive och plockade in alla bilar på sidogata efter ett kvarter bussfil. Jag fick en ordningsbot på 1000 kr som jag erkände på plats. Detta på en stor gata, Djäknegatan Malmö som tidigare har varit helt öppen men nu bitvis buss o taxi.

På ordningsboten står det kod 160A otillåten fordonstrafik/motordrivet fordon och att jag har personbil (ruta fordonslag).

Detta är helt fel borde vara kod 027, fört fordon som anvisats annat slag av fordon/motordrivet fordon och att jag har en lätt lastbil (böterna är dom samma).

Jag åkte senare tillbaka för att kontrollera vägskyltarna och där finns inga skyltar fordonstrafik förbjuden eller förbjuden infart utan bara buss o taxi tillåten rakt fram o påbjuden höger eller vänstersväng.

Då jag nu i efterhand läser ordningsboten inser jag att den är helt felaktig, Jag har erkänt ett ett helt annat brott som jag heller inte har gjort.

Då jag erkänt fel brott på felaktiga grunder/koder så tycker jag att detta borde makuleras.

Hur kan jag gå vidare, inga stora pengar men rätt borde vara rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du har skriftligen godkänt ordningsboten, varför du inte kan invända mot att betala bötesbeloppet på den grunden. Eftersom du då har godkänt ordningsboten får den samma verkan som en dom som du inte längre kan överklaga, se 48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740) (förkortad RB). Som du förstår innebär det att du inte kan överklaga ordningsboten.

Istället finns två särskilda alternativ att få den undanröjd. De är följande:

1. Klagan över ordningsbot

2. Resning

Klagan över ordningsbot

Det första – och huvudsakliga – alternativet innebär att du kan ansöka hos din tingsrätt om att ordningsboten ska undanröjas. Det ska göras skriftligen och inom ett år efter att någon åtgärd för att verkställa ordningsboten har vidtagits, enligt 59 kap. 7 § RB.

För att ordningsboten ska kunna undanröjas krävs enligt 59 kap. 6 och 10 §§ RB att någon av följande villkor ska vara uppfyllda:

1. Ditt godkännande är ogiltigt (59 kap. 6 § första stycket första punkten RB).

2. Det har skett ett sådant fel vid förfarandet att ordningsboten är ogiltig (59 kap. 6 § första stycket andra punkten RB).

3. Föreläggandet av någon annan anledning inte är lagenligt (59 kap. 6 § första stycket tredje punkten RB).

Du skulle kunna göra gällande att ordningsboten ska undanröjas eftersom det inte rör sig om ett giltigt godkännande, enligt 59 kap. 6 § första stycket första punkten RB. Du godkände ju den i tron att du hade begått ett brott, vilken motivering brister om du inte kunde ha begått något brott.

Ditt fall liknar till viss del rättsfallet RH 1983:82 (tyvärr ej tillgängligt på nätet utanför betaltjänster). I det rättsfallet hade en person godkänt ett föreläggande om ordningsbot för att hon hade kört mot rött ljus vid en järnvägsövergång. Ljussignalen på den högra sidan av järnvägsövergången var dock ur funktion, varför hon inte kunde ha sett den. Eftersom personen inte skulle ha godkänt ordningsboten om hon visste att signalen inte fungerade så undanröjde hovrätten föreläggandet. Denna hennes uppfattning framgick av diskussionen mellan henne och poliserna innan hon godkände föreläggandet. Fallet liknar ditt på så vis att du kan hävda att en förutsättning för att du godkände ordningsboten var att du faktiskt hade begått brottet som står i den.

Du skulle också kunna hävda att ordningsboten ska undanröjas eftersom du inte har begått något brott, enligt 59 kap. 6 § första stycket andra punkten RB. Att du kan hävda det följer av att ett föreläggande enligt 48 kap. 5 § RB inte får utfärdas om det inte finns förutsättningar för allmänt åtal. Finns det inget brott finns det ju inget att åtala.

Slutligen skulle du också kunna hävda, igen, att ordningsboten ska undanröjas eftersom du inte har begått något brott, enligt samma paragrafs tredje punkt. Det förutsätter att det framgår av omständigheterna när ordningsboten förelades dig att du inte hade begått något brott.

Behöver du vidare rådgivning för att klaga över ordningsboten, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Det kan du göra HÄR.

Resning

Det andra alternativet är att du ansöker om resning enligt 58 kap. 5 § RB. Reglerna tillämpas för förelägganden om ordningsbot också. Du ansöker om resning skriftligen hos din hovrätt, enligt 58 kap. 10 a § RB. Vilka formkrav som din ansökan måste innehålla står i 58 kap. 5 § RB.

Som grund för att beviljas resning skulle du kunna använda 58 kap. 2 § femte punkten. För att få resning enligt nämnda punkt ska rättstillämpningen i ordningsboten uppenbart vara lagstridig, vilket dock är ett ganska högt krav.

Värt att uppmärksamma är också att du kanske kan beviljas resning enligt 58 kap. 2 § fjärde punkten, men det är tveksamt om det som du har upptäckt egentligen är ”nya” omständigheter.

Det är dock mindre sannolikt att du kan få resning än att du kan få ordningsboten undanröjd genom det första alternativet, varför du bara i andra hand bör försöka med resning.

Behöver du vidare rådgivning för att ansöka om resning, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Det kan du göra HÄR.

Sammanfattning

Det finns två sätt för dig att gå vidare och försöka få ordningsboten undanröjd. Det första är att du ”klagar över ordningsboten”. Det andra är att du ansöker om resning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att undanröja ordningsboten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo