Undanhålla sig fängelsestraff

2021-04-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag är dömt till 10 månader fängelse för misshandel , Jag befinner mig utanför Europa Jag undrar nu om jag reser till Europa blir jag frihetsberövad? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

En person som dömts till fängelse är skyldig att inställa sig vid fängelset den dag Kriminalvården har bestämt, 10 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Enligt samma paragraf kan kriminalvården begära att polisen hämtar en person som inte själv inställt sig vid fängelset.

Om du undanhåller dig från att avtjäna ditt straff kan du bli efterlyst i Sverige. Du kan också bli internationellt efterlyst beroende på allvarligheten i brotten. Det är åklagarmyndigheten som fattar beslut om personen ska internationellt efterlysas.

Enligt Kriminalvården efterlyses alltid de personer som håller sig undan från ett fängelsestraff. Efterlysningen finns kvar tills dess fängelsestraffet bortfaller. (Se https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-fangelse/placering/om-du-undanhaller-dig/

Håller man sig undan tillräckligt länge, så bortfaller fängelsestraffet enligt 35 kap 8 § brottsbalken. När det gäller fängelsestraff på max ett år så är den tidsperioden 5 år efter det att domen vunnit laga kraft.

Med andra ord: polisen har rätt att hämta efterlysta fängelsedömda, och Kriminalvården efterlyser alltid personer som håller sig undan från ett fängelsestraff. Du slipper dock avtjäna fängelsestraff om du hållit sig undan i minst fem år från det datum då dom vann laga kraft.

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1200)
2021-10-25 Vad kostar juridisk rådgivning hos Lawline?
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

Alla besvarade frågor (96581)