Umgängesrätt för morförälder?

2015-08-28 i Myndigheter
FRÅGA
Kan en ensamvårdare neka mormor att träffa sina barnbarn?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett grundläggande fel många gör när man diskuterar umgängesrätt i förhållande till barn är att man utgår från den vuxnas perspektiv.

Enligt föräldrabalken är det barnet som har umgängesrätt i förhållande till förälder som denne inte bor tillsammans med - inte vice versa. I förhållande till mor- respektive farföräldrar finns ingen ovillkorlig umgängesrätt. Mor-, farförälder eller annan kan dock genom att socialnämnden väcka talan i domstol om att tilldelas umgängesrätt i förhållande till barnet.

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (345)
2020-08-07 Rätt till ekonomiskt stöd
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

Alla besvarade frågor (82649)