FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter28/08/2015

Umgängesrätt för morförälder?

Kan en ensamvårdare neka mormor att träffa sina barnbarn?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett grundläggande fel många gör när man diskuterar umgängesrätt i förhållande till barn är att man utgår från den vuxnas perspektiv.

Enligt föräldrabalken är det barnet som har umgängesrätt i förhållande till förälder som denne inte bor tillsammans med - inte vice versa. I förhållande till mor- respektive farföräldrar finns ingen ovillkorlig umgängesrätt. Mor-, farförälder eller annan kan dock genom att socialnämnden väcka talan i domstol om att tilldelas umgängesrätt i förhållande till barnet.

Robin HenningsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?