FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess25/09/2022

Tystnadsplikten inom socialtjänsten som kränkts

Vart anmäler jag om socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen och brottsbalken.

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detta följer av 26 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen

Brott mot tystnadsplikten inom socialtjänsten kan ge arbetsrättsliga påföljder och ge böter eller fängelse. I 20 kapitlet 3 § brottsbalken följer att den som röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag, dömes för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. 

Brott mot tystnadsplikten ska normalt sett anmälas till åtal av socialstyrelsen, du ska alltså vända dig till ansvarig chef. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”