Tystnadsplikt på Facebook

2015-10-16 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej Har en fråga som jag inte hittar bra och samlade svar på.Sekretess och tystnadsplikt I sociala medier, vi tar nu Facebook som ett exempel.På Facebook kan man skapa olika typer av grupper. Öppen, Sluten och Hemlig.Öppen kan alla se gruppen, alla kan läsa det som skrivs i gruppen och se vilka som är medlemmar.I en Sluten grupp är gruppen sökbar så man kan ansöka till den.Ingen utanför gruppen kan tillgodogöra sig information från gruppen.Hemlig grupp. Gruppen är inte sökbar.Om man är medlem i en sluten grupp där man delar information tex en stödgrupp för någon typ av sjukdom/diagnos anser jag att man har tystnadsplikt eftersom gruppen är sluten och vem som helst inte kan komma in i gruppen och heller ej läsa i den.Om en medlem gör skärmdumpar eller kopierar material ur gruppen och för det med sig för att diskutera detta i andra forum. Ex i en styrelse som är till för denna sjukdom/ diagnos eller för andra syften.Man diskuterar alltså information med människor som inte är medlemmar i gruppen.Det är ofta av personliga och privat art.Vad säger lagen?Kan jag sprida information om andra personer från slutna grupper utan att det kan få påföljder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tystnadsplikt är något som till exempel läkare, psykologer, lärare och poliser har enligt lag. Tystnadsplikten regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten kan vara av olika grad: Ibland får tystnadsplikten brytas till exempel då en kurator misstänker att ett barn far illa. Absolut tystnadsplikt får dock aldrig brytas. De enda som har absolut tystnadsplikt i Sverige är präster, enligt Rättegångsbalken 36:5. De får inte kallas för att vittna om någonting som faller under deras absoluta tystnadsplikt. Inom den privata sektorn kan det också finnas viss form av tystnadsplikt. Se till exempel Lag om skydd för företagshemligheter.

Privatpersoner har inte tystnadsplikt. Om en vän till dig berättar en hemlighet när ni två är ensamma, upplever du det säkert som att du har tystnadsplikt. Moraliskt sätt så stämmer det säkert, men inte enligt lagens mening. Det finns ingen lag som säger att du, i egenskap av vän, måste hålla det som du får höra hemligt.

Om några vänner gått ihop och skapat en grupp på sociala medier för att stötta varandra och dela sina erfarenheter omfattas detta inte av den lagstadgade tystnadsplikten. Med andra ord ska man vara försiktig med att dela med sig av privat information på internet. Bara för att en Facebookgrupp är hemlig för oinbjudna användare medför det alltså inte att inläggen i gruppen blir sekretessbelagda.

Däremot kan tilläggas att om en läkare (eller lärare, psykolog, eller annan som omfattas av tystnadsplikt) skulle avslöja något som omfattas av sekretessen i en sådan Facebookgrupp så är det ett brott. Deras tystnadsplikt gäller överallt, även i sociala medier, och även om det är i en hemlig grupp som uppgiften röjs.

Hoppas att mitt svar var till hjälp, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Edith Grundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (27)
2020-11-29 Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt
2020-10-11 Prästers absoluta tystnadplikt
2020-09-03 Arbetsgivares tystnadsplikt
2019-05-31 Har fritidspersonal tystnadsplikt?

Alla besvarade frågor (86873)