Tystnadsplikt på arbetsplats

FRÅGA
Hej. Fick reda utav en tidigare arbetskollega att min tidigare chef som jag inte längre arbetar för har sagt till henne och andra anställda och frågat om hur det går med min ivf (ofrivillig barnlöshet) och denna tjejen har jag inte berättat det för eller någon annan dessutom. Utan jag berättade det för henne när hon var min chef i förtroende pga att man behöver ta en del dagar ledigt när man genomgår en ivf. Har hon gjort ett brott som bryter mot tystnadsplikten och pratar om min hälsotillstånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I vissa fall, men inte alla, är tystnadsplikten mellan arbetsgivare och arbetstagare reglerat i lag. Jag kommer nämna några av dem nedan. Att bryta mot en lagstadgad tystnadsplikt är brottsligt och finns straffsanktionerat i 20 kap. 3 § Brottsbalken.

Tystnadsplikt vid rehabiliteringsfall, vilket exempelvis kan gälla vid missbruksproblem eller om någon på grund av skada inte kan utföra sitt ordinarie arbete, regleras i 7 kap. 13 § Arbetsmiljölagen. Bestämmelsen ålägger skyddsombud, ledamot i en skyddskommitté samt den som har deltagit i rehabiliteringsverksamheten med en tystnadsplikt som innebär att denne inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget fått veta om den enskildes personliga förhållanden.

Vad gäller en arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt har arbetsgivaren även en tystnadsplikt enligt 18 § sjuklönelagen. Tystnadsplikten avser enbart uppgifter om personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön eller i intyg av läkare eller tandläkare.

Offentligt anställda omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. I 21 kap. OSL innehåller regler om tystnadsplikt och sekretess till skydd för arbetstagaren.

Oavsett om din chef omfattas av en lagreglerad tystnadsplikt eller ej ska denne iaktta god sed på arbetsmarknaden. God sed tar sikte på att alla ska behandlas med respekt och sunt förnuft. Det är emellertid svårt att ge begreppet en entydig definition och det kan även variera från arbetsplats till arbetsplats. Det kan därför vara bra att ha en intern policy på arbetsplatsen om vad arbetsgivaren får respektive inte får berätta.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (598)
2019-11-02 Kan jag bli tvungen att betala tillbaka pengar för rehabilitering?
2019-10-26 Rätt timlön? Och obligatoriska möten, rätt till ersättning?
2019-10-02 Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?
2019-09-30 Bevisbörda diskriminering

Alla besvarade frågor (74543)