Tystnadsplikt på äldreboenden

Får vårdpersonalen på ett äldreboende prata negativt om anhöriga utan att bryta mot sekretess och tystnadsplikt? Eller någon annan lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat).

För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen. Även om reglerna ser olika ut för allmän och enskild verksamhet ska det i princip inte vara någon skillnad på integritetsskyddet för patienten.

Som huvudregel är det bara de som deltar i vården av en patient som får prata med varandra om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden.

Om man bryter mot regelverket om tystnadsplikt och sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § brottsbalken). Straffet för brott mot tystnadsplikt är böter eller fängelse i högst ett år. Om man begått brottet av oaktsamhet är straffet böter. I ringa fall ska man inte dömas till ansvar.

Sammanfattning

Det är alltså inte straffbart att vårdpersonal som deltar i vården av en patient pratar om en patients anhöriga.Om du anser att detta är ett problem bör du dock ta upp det med din arbetsgivare eller med vårdpersonalen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo