Tystnadsplikt inom vården

Gäller tystnadsplikt för de som arbetar inom vården även om de inte skrivit under ett Tystnadsplikt avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens integritet och förtroende för vården. Sekretessen regleras i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Sekretessreglerna för offentlig verksamhet hittar man i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat verksamhet i Patientsäkerhetslagen (PSL). Trots att det är två olika lagar så ser sekretesskyddet ungefär likadant ut för alla patienter.

Sekretessen innebär att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt rörande alla uppgifter om patientens personliga förhållanden Som anställd inom vården får man aldrig lämna ut uppgifter till någon utan att patienten själv har godkänt det. Tystnadsplikten gäller för all personal som patienten kommer i kontakt med, oavsett om det är läkare, sjuksköterskor, administrativ personal eller andra uppdragstagare inom vården. Endast de som som deltar i vården av en patient får dela med sig av uppgifter rörande patienten till varandra. Man har som patient själv rätt att bestämma vem som ska få ta del av uppgifter om sitt hälsotillstånd. Att sekretess gäller som huvudregel inom den offentliga vården framgår av OSL 25 kap. 1 §, som säger att sekretess gäller för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Liknande regel för den privata vården finner man i PSL 6 kap. 12 §.

Det finns dock vissa fall då sekretessen kan brytas utan patientens medgivande. Det kan till exempel gälla om en domstol eller polismyndighet begär att få reda på om en person befinner sig på en vårdavdelning, eller om det rör sig om misstanke om brott som kan ge straff på minst ett års fängelse, då sjukvårdspersonal har rätt att göra en polisanmälan. Vid misstanke om att ett barn är utsatt för brott får polisanmälan göras utan hinder av kravet på att brottet kräver ett straff på ett års fängelse. Personal inom hälso- och sjukvården har dessutom en plikt att anmäla till socialtjänsten om de genom sitt arbete får kännedom om att ett barn far illa, Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

För att sammanfatta mitt svar så har alltså alla som arbetar inom vården tystnadsplikt som innebär att sekretessen kring patientens uppgifter endast får inskränkas vid ett fåtal undantag samt med patientens eget samtycke.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”