FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/03/2019

Tystnadsplikt i anställningsförhållande

Jag är en mellanchef på ett företag med 100 anställda. Nu har jag sagt upp mig och kommer sluta min anställning 30 juni.

Vad gäller egentligen kring vad som gäller ang tystnadsplikt mm:

Får jag berätta för mina anställda att jag sagt upp mig?

Får jag säga sanningen eller måste jag ljuga om DE frågar mig om jag ska sluta?

Får jag berätta för mina kundkontakter (kan påverka vissa projekt, men det gör det även om jag bara "försvinner" 30 juni)

Får jag berätta för mina kundkontakter om DE frågar om jag ska sluta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första behöver du kolla på eventuella sekretessavtal som du kan ha ingått med din arbetsgivare. Har du skrivit under ett sådant gäller vad som står i det.

Om du inte har gjort det eller om det inte står något om den här situationen i den finns det en viss tystnadsplikt ändå. Ett anställningsavtal innebär ett långtgående ansvar för den anställde att verka för sin arbetsgivares bästa. Inom juridiken kallar man det för en lojalitetsplikt. I den ingår en skyldighet att inte sprida information som kan vara till skada för arbetsgivaren. Den skyldigheten går dock inte hur långt som helst. Samtidigt har vi alla enligt grundlagen en yttrandefrihet (2 kap. 1 § 1p. regeringsformen).

Därför behöver man väga nackdelarna mot rätten till yttrandefrihet vid bedömningen om man får säga något. Det kan låta komplicerat men är i de flesta fallen inte särskilt krångligt. I ditt fall behöver du ställa dig frågan vad som blir konsekvenserna av att du berättar. Hur påverkar det de anställda och hur påverkar det kunderna? Kan det skada din arbetsgivare?

Jag har svårt att tro att det skulle medföra någon större skada. Kanske minskar din auktoritet som chef lite av att de anställda vet att du inte kommer vara kvar. Samtidigt kan professionalitet förväntas av dem. De har också ett krav på sig att verka för arbetsgivarens bästa. Jag tror hur som helst inte att det kan medföra någon större skada. Det skulle dock kunna ändras av om du t.ex. har någon särskilt viktig uppgift för tillfället.

Kundkontakterna kanske tycker det är negativt att du lämnar. Om ni för närvarande inte arbetar med något särskilt projekt mot kunderna tycker jag inte att det finns någon anledning att du skulle behöva hålla tyst om det. Du nämner att det kan påverka vissa projekt. Du behöver här bedöma hur mycket det kan påverka. Samtidigt säger du att det kan vara positivt att berätta, att inte bara "försvinna". Kanske kan du skjuta upp med att berätta ett tag om projektet är inne i ett känsligt stadium.

Dessutom kan det vara positivt att du säger att du sagt upp dig. Öppenhet och transparens brukar vara kvaliteter som uppskattas. Så även om det kanske medför en liten skada så kan det finnas fördelar också. Därför tror jag inte att konsekvenserna av att du berättar är så negativa att yttrandefriheten behöver ge vika för det.

Sammanfattningsvis kan sägas att du har en plikt att verka för din arbetsgivares bästa. Du ska därför inte säga något som kan skada din arbetsgivare. I ditt fall borde den eventuella skadan inte vara så stor. Därför borde du kunna säga att du sagt upp dig åtminstone till de anställda. När det kommer till kundkontakterna är det troligen så att du kan berätta för dem också. Men tänk till en extra gång hur projekten kan påverkas och om det kan vara bra att vänta lite med det. Du kan också kolla vad din arbetsgivare tycker. Kolla också så du inte har något sekretessavtal med din arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?