Tystnadsplikt för vårdpersonal

2015-11-07 i Tystnadsplikt
FRÅGA
HejsanHar en fråga angående tystnadsplikt.Min x-fru som jobbar som sjuksköterska får hon berätta om vad jag äter för mediciner och har för några sjukdomar till andra personer ex socialen/familjerätten kompisar mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Du skriver att din f.d. fru är sjuksköterska och känner till vilka mediciner du äter och vilka sjukdomar du har. För en sjuksköterska som arbetar i offentlig sektor regleras tystnadsplikten i offentlighets- och sekretesslagens 25 kap. 1 § stadgar att för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde eller någon närstående.

För en sjuksköterska som arbetar inom privat sektor regleras motsvarande tystnadsplikt i 6 kap. 12 § i patientsäkerhetslagen.

Dessa sekretessbestämmelser tillämpas för uppgifter som sjukvårdspersonal fått kännedom om genom sitt arbete. Jag utgår från att din f.d. fru inte har behandlat dig i sin roll som sjuksköterska, utan att hon istället har fått information om dina mediciner/sjukdomar i sin roll som närstående. I så fall råder ingen tystnadsplikt.

Sammanfattningsvis kan man säga att huvudregeln är att vårdpersonal omfattas av tystnadsplikt. Om din f.d. fru har fått kännedom om dina mediciner/sjukdomar genom sin roll som sjuksköterska, d.v.s. genom att ha behandlat dig eller på annat sätt fått reda på uppgifterna genom sitt arbete (t.ex. genom att läsa dina journaler eller prata med kollegor), har hon tystnadsplikt. Om din f.d. fru har fått kännedom om dina mediciner/sjukdomar på något annat sätt än genom sitt arbete, exempelvis genom att du berättat om dem för henne, har hon ingen tystnadsplikt. Sekretessen gäller ju för uppgifter som vederbörande tagit del av genom sitt arbete som vårdgivare.

Om det skulle vara så att ingen tystnadsplikt hindrar din f.d. fru från att röja uppgifter om ditt hälsotillstånd, gör du nog ändå klokt i att berätta för henne att du inte vill att hon för uppgiften vidare.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (27)
2020-11-29 Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt
2020-10-11 Prästers absoluta tystnadplikt
2020-09-03 Arbetsgivares tystnadsplikt
2019-05-31 Har fritidspersonal tystnadsplikt?

Alla besvarade frågor (86836)