Tystnadsplikt

Hej, min lärare har gått och berättat om att jag vart med om en våldtäkt för ett par nya elever på skolan vilket jag absolut inte ville och även berättat att jag höllt på med droger, han håller på och ber min bästa vän att hitta nya vänner och ringt hem till hennes förläldrar och sagt att hon borde hitta nya vänner då jag är ett dåligt exempel för henne! Vill verkligen att denna läraren ska få skit för dehär! Han har gått och berättat en såpass hemsk sak som en våldtäkt för ett par yngre nya elever på skolan vad ska jag göra? Rekton säger att hans lärare alldrig skulle kunna göra en sådan hör sak och tror mig trott att jag spelat in läraren som sagt de där han erkänner men Rekton tror ja hittar på? Har ni lite regler om att bryta tystnadsplikt

Lawline svarar

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du går i en offentlig skola. (värt att komma ihåg är att tystnadsplikt även finns när det gäller privata skolor). En lärare är anställd av staten, och omfattas därmed av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Tystnadsplikt är ett förbud mot att lämna ut information gällande en enskilds personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet. Jag skulle säga att det här omfattas av sekretess utifrån 21 kap 1 §, se (här), det här är också typiskt sådana uppgifter man kan tänka sig att någon kommer lida "betydande men" av om de röjs, vilket är ett av rekvisiten i lagrummet. Läraren har, med andra ord, troligtvis brutit mot sin tystnadsplikt.

Konsekvenser

Det mest aktuella brottet i fråga är som också framgår; brott mot tystnadsplikt, med det menas att en person röjer någon uppgift som hen är pliktig att hemlighetshålla enligt lag eller annan författning. Se 20 kap 3 § Brottsbalken (här).

Vidare kan vi kika på annan straffrättslig bestämmelse som kan vara av intresse, det som kommer närmast till hands är brottet förtal (här) . Vilket blir gällande i och med att hen utpekar dig, utifrån ditt påstådda droganvändande, för klandervärd i ditt levnadssätt

Det räcker med att andra människor typiskt sett ska kunna förlora aktningen för personen som uppgiften avser, men att uppgiften faktiskt medfört den effekten inte behöver bevisas. Man brukar vanligtvis prata om att uppgiften avser något som är nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte" och narkotikamissbruk bör därmed anses falla inom den kretsen.

Det är viktigt att betona att förtal anses begånget oberoende av om uppgiften i fråga varit sann eller inte, trots att "förtal" i vardagligt språk ofta uppfattas som att uppgiften är falsk eller ogrundad. Det som det andra stycket i paragrafen tar sikte på är därmed inte det att man går fri så länge man kan visa att uppgiften är sann. Andra stycket ska istället förstås så att en avvägning ska ske mellan skyddet mot kränkande yttranden och rätten till yttrandefrihet, vilket sker genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Jag skulle personligen säga att mycket talar för att båda de här brottens rekvisit är uppfyllda utifrån det du skriver. Huruvida om utgången blir detsamma kan jag inte svara på, men jag hoppas att jag varit till någon hjälp och hoppas att situationen åtminstone kommer lösas till det bättre.

Med vänliga hälsningar

Fredrik AsplénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”