Tystnadplikt för skolpersonal

Hej! Jag går på en skola där de flesta anställda har barn på skolan. Jag pratade med min kompis vars mamma är typ biträdande rektor (tror jag, hon har i alla fall en hög position). Hon berättade för mig att hennes mamma har pratat om andra elever med henne. Det specifika vi pratade om var att hon berättat att en kille i vår klass har depression och går på antidepressiva. Min fråga är om detta är okej för henne att berätta för sina barn, som då också går i samma klass. Vet inte riktigt hur tystnadsplikten lyder eller om detta ens tillhör det, men något i mig säger att det är fel. Och om det nu är fel, ska/kan man göra något åt det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Lärares sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. (OSL)


Skolpersonal har tystnadsplikt

Personal som arbetar inom skolan har tystnadsplikt, den är dock inte lika långtgående för alla. Det är t.ex. så att kurator har en mer sträng sekretess än vad lärare och rektorer har. Nedan redogör jag för den sekretess som gäller för lärare och rektorer.


Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon som står honom eller henne nära lider men om uppgiften röjs. Utgångspunkten är därmed att uppgifterna är offentliga om det inte är så att det kan antas att personen som uppgifterna rör skulle känna sig kränkt och drabbas negativt om uppgifterna spreds, 23 kap. 2§ st 2 OSL. Att bryta mot tystnadsplikten är för övrigt ett brott, 20 kap. 3§ BrB.


När lider någon men?

Utgångspunkten för att bedöma om det som din kompis mamma har sagt är tillåtet har att göra med killen i din klass egna upplevelse. Bedömning ska dock på vissa sätt kunna göras utifrån samhällsvärderingar. Som i ditt fall, berätta att någon har en depression och går på antidepressiva, skulle enligt min bedömning kunna vara en sak som innebär att någon lider men. Det är en uppgift om en persons personliga förhållanden som för många är känslig.


Rekommendation

Min rekommendation är att du ska prata med rektorn på din skola eller någon annan skolpersonal. Du kan då föra fram att det inte känns bra att din kompis mamma pratar med henne om andra elever.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen om du undrar något annat.

Med vänliga hälsningar, 

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo