Tydlighet i fråga om upprättande av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej,Jag ska skriva ett äktenskapsförord och undrar om nedandåense beskrivning av vilka tillgångar som ska vara enskilda ser vettig och korrekt ut ur ett juridiskt perspektiv.STARTTillgångar som uppfyller båda följande kriterier: 1) XX ägde tillgångarna innan äktenskapetsingående och 2) tillgångarna fanns vid datumet ÅÅÅÅ-MM-DD på XX konton hos FolksamNär delar av tillgångarna tillförs gemensamma bankkonton upphör de delarna att vara enskildegendom. Tillgångar som inte tillförs gemensamma bankkonton förblir enklid egendom.SLUTTack
SVAR

Hej, och tack för Din fråga!

Jag gör bedömningen enligt nedan:

1. Du bör tydliggöra att egendomen är att betrakta som enskild egendom när de uppställda kriterierna är uppfyllda.

2. Avsluta punkt 2 med en punkt för att undvika otydligheter.

I övrigt framgår Din yttersta vilja tydligt av formuleringen. För att undvika tolkningstvister bör ett äktenskapsförord formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt.

Lycka till!

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll