Tydlighet i fråga om upprättande av äktenskapsförord

Hej,

Jag ska skriva ett äktenskapsförord och undrar om nedandåense beskrivning av vilka tillgångar som ska vara enskilda ser vettig och korrekt ut ur ett juridiskt perspektiv.

START

Tillgångar som uppfyller båda följande kriterier: 1) XX ägde tillgångarna innan äktenskapets

ingående och 2) tillgångarna fanns vid datumet ÅÅÅÅ-MM-DD på XX konton hos Folksam

När delar av tillgångarna tillförs gemensamma bankkonton upphör de delarna att vara enskild

egendom. Tillgångar som inte tillförs gemensamma bankkonton förblir enklid egendom.

SLUT

Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för Din fråga!

Jag gör bedömningen enligt nedan:

1. Du bör tydliggöra att egendomen är att betrakta som enskild egendom när de uppställda kriterierna är uppfyllda.

2. Avsluta punkt 2 med en punkt för att undvika otydligheter.

I övrigt framgår Din yttersta vilja tydligt av formuleringen. För att undvika tolkningstvister bör ett äktenskapsförord formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt.

Lycka till!

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning