Tvist om samägd bostadsrätt

2017-02-14 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo äger en bostadsrätt tillsammans. Tyvärr vill han separera och vill flytta till en andrahandslägenhet. Om jag inte går med på att betala halva hans hyra på andrahandslägenheten vill han hyra ut halva bostadsrätten, då han inte har råd att betala halva bostadsrätten och en andrahandslägenhet. Bör jag betala hans hyra och har han rätt att hyra ut sin del i bostadsrätten mot min vilja?Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din sambo kan inte kräva att du ska betala hans hyra. Att han vill flytta ut och ingå eget hyresavtal kan aldrig medföra att du blir betalningsskyldig för del av hyran. Din sambo har inte heller någon rätt att låta hyra ut halva bostadsrätten utan ditt samtycke. Det är nämligen så att, om ni inte avtalat om annat, är ni samägare enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. Enligt 2 § krävs samtliga delägares samtycke vid beslut om frågor som rör godsets (bostadsrättens) förvaltning och förfogande. Att besluta om uthyrning av del av lägenheten torde vara ett sådant beslut som kräver alla delägares samtycke.

Vad gör man då om man inte kommer överens?

Vad du och din sambo kan begära är att, enligt 3 §, tillsätta en god man som ska fatta beslut i de frågor ni inte kommer överens (om ni nu vill förbli samägare ett tag till). Vidare kan du eller din sambo begära att bostadsrätten ska läggas ut till försäljning enligt 6 §. Alltså, en av delägarna kan tvinga igenom en försäljning av bostadsrätten även utan den andres samtycke. Endast i undantagsfall, vid synnerliga skäl, kan en sådan tvångsförsäljning vägras. Några sådana skäl framgår dock inte av informationen i frågan.

Sammanfattningsvis: Han kan inte tvinga dig att betala hyra åt honom eller att hyra ut halva er bostad. Han kan däremot tvinga igenom en försäljning av bostadsrätten.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (600)
2021-08-01 Kan en offentlig auktion stoppas av en delägare?
2021-08-01 Äganderätt av gemensam hund efter samboförhållande upphör
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?

Alla besvarade frågor (94568)