Tvist om hyresavtal

2017-10-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hade bestämt med en kvinna i min trapp, att vi skulle byta lägenhet. Hyresvärden har varit inkopplat sedan första dan. Vi kunde dock ej skriva kontrakt direkt utan fick vänta tre veckor. Jag har packat ned i princip allt, kvinnan o jag har träffats flera ggr under den första månaden för att planera o för att visa våra lgh för våra barn. Väl hos hyresvärden skriver hon klart kontraktet men stannar innan underskrift och säger att hon vägrar byta om hon inte får en ny spis. Hyresvärden ber att få återkomma. Innan detta sker smsar kvinnan till mig att hon INTE vill byta. Jag säger att jag köper en ny spis. Hon vägrar och säger tack o hej. Visst är ett muntligt avtal juridiskt bindande? Jag har sparat all kontakt m henne på tel. Vad gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt för att gälla som du redan är inne på. Även det man har kommit överens om muntligen gäller i fråga om hyresavtal, detta följer av 12 kapitlet 2 § jordabalken. Problemet med att inte ha ett skriftligt hyresavtal är att det vid en eventuell tvist kan bli svårt att bevisa vad man muntligen kommit överens om.

Det du skulle kunna göra är att ansöka om stämning hos tingsrätten för att få hyresavtalets giltighet fastställt. Det är i sådana fall upp till dig, eller ditt eventuella ombud, att lägga fram tillräcklig bevisning. Vad domstolen skulle komma fram till för domslut kan jag inte svara på, då det är upp till domstolen att värdera den bevisning du lägger fram i rätten.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?