Tvist gällande förvaltning av samägd fastighet

2017-11-21 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Jag är gift sedan 50 år och har nu äntligen skaffat mig ett eget sparkonto efter det jag ställde en fråga om detta till Er och fick ett bra svar. 60 % (efter skatt) av våra pensioner kommer från min pension, 40% från min mans. Alla sparpengar har intill i år satts på ett konto som bara han ägt. Till vars och ens sparkonto överförs nu proportionerligt det som blir överskott varje månad om det blir ett sådant. Pensionerna går fortsatt in på ett gemensamt bankkonto varifrån månadskostnaderna löper utan särskiljande av vem som kostar vad. Vi äger ett fritidshus och hälften var. Nu har det blivit underhållskostnader som är ganska höga på grund av fuktigt klimat och odjur. Min man hävdar då att jag ska stå för 60% av dessa.Är detta riktigt?Jag har trott att vid försäljning får jag bara 50% av värdet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt min uppfattning aktualiserar din fråga huvudsakligen lagen om samäganderätt (SamägarL).

Enligt 3 § SamägarL kan en domstol förordna att en god man som utses av rätten under en viss tid ska omhänderta egendom med flera ägare om dessa inte kan enas om hur egendomen ska ägas förvaltas. Domstolen kan utse en av delägarna till god man enligt ovan, men jag kan inte med säkerhet säga under vilka förutsättningar detta sker.

Av 4 § SamägarL följer att den som är god man ska förvalta den samägda egendomen med ägarnas bästa i åtanke. Jag är övertygad om att en god man förordnad av domstol skulle finna att grundläggande underhåll av ett fritidshus är i ägarnas bästa intresse. När underhållet utförts skulle ni eftersom ni är lika ägare i huset därmed få stå för halva kostnaden var, något som följer av 15 § SamägarL.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att du, om din make vägrar underhålla huset om inte du står för 60 % av kostnaden, kan få en god man förordnad av domstol som kommer genomföra underhållet förutsatt att det kan anses motiverat och i ert bästa intresse. Min bedömning är att en god man skulle anse att normalt underhåll är i ägarnas intresse med hänsyn till den värdeförstöring det skulle innebära att eftersätta underhållet för huset. När underhållet gjorts skulle ni enligt lagen få dela på kostnaden.

Det är dock värt att notera att lagen är dispositiv. Detta innebär att den bara gäller om ni inte avtalat något annat. Skulle ni ha avtalat något annat gäller alltså det i första hand, men har ni inte reglerat frågor om underhållskostnader gäller det jag beskrivit ovan.

Du har alltså med all sannolikhet möjlighet att genomföra normalt underhåll utan att behöva stå för mer än hälften av kostnaden. Självklart rekommenderar jag dock att du diskuterar frågan med din make först och upplyser honom om att det är så här lagen ser ut; på så vis slipper ni förhoppningsvis ansökan till domstol, kommunikation med god man, och så vidare.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (613)
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?
2021-11-14 Kan man begära försäljning av en samägd fastighet?

Alla besvarade frågor (97421)