Tvingas hitta egen ersättare vid sjukdom

2016-12-15 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Jag jobbar i en butik med handels kollektivavtal där min arbetsgivare har (på grund av många sjukanmälningar den senaste tiden) beslutat att om man är sjuk ska man själv hitta en ersättare till det pass man inte kan jobba. Jag tycker att detta låter väldigt märkligt. Kan arbetsgivaren verkligen kräva detta? Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt att sjukanmäla dig när du är sjuk. Det finns inget lagstöd som ger arbetsgivaren rätten att tvinga dig att arbeta trots att du är sjuk, inte heller någon överenskommelse om detta i handels kollektivavtal. Om du personligen ska försöka hitta en ersättare torde det räknas som en uppgift som hör till arbetet, men när du är sjukanmäld ska du inte arbeta. Arbetstagarens skyldighet är enbart att sjukanmäla sig och anmäla när denne kommer åter till arbetet.

En eventuellt tänkbar situation som kan vara rimlig är att i det fall du är kapabel till att utföra den uppgiften trots sjukdom går med på att göra det under betald tid, men det är ingenting en arbetsgivare kan kräva att du ska göra när du sjukanmält dig. Anser inte arbetsgivaren att denne har tillräckligt med tid för att göra detta arbete själv är det dennes ansvar att ge arbetsuppgiften till någon annan, som vid det tillfället arbetar och inte är sjukanmäld.

Om du vill ha vidare hjälp med detta ärende råder jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?