Tvingande regler då konsument köper en bil

2017-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Min son köpte en gasdriven caddy årsmodell 2007 på en bilfirma 3/12 ganska snart började bilen rycka, jul till efter trettonhelgen stog bilen still pga resa, sen gick den knappt framåt, min son ringde firman som säger att det är bara 2 veckor garanti, han lämnade in den på atteviks för att felsöka, då säger dom att gastankarna är ej bytta som dom ska vara och att en tryckventil till gasen är sönder det blir en kostnad på 25.000kr, bilen kostade 41,900kr i inköp, vi har nu försökt få tag i firman som inte vill svara, vad gör vi?Mvh Kate
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Då en privatperson köper en bil av en bilfirma blir Konsumentköpslagen (KKöpL) tillämplig. Lagen innehåller tvingande regler till konsumentens fördel som din son nu kan göra gällande mot bilfirman.

KKöpL innehåller en reglering om reklamation som säger att en konsument ska reklamera ett fel inom skälig tid efter att han/hon upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Har reklamationen skett inom två månader, så ska den alltid anses ha gjorts inom skälig tid. En annan reglering stadgar att om ett fel visar sig inom 6 månader från leveransen, ska det presumeras ha funnits vid köpet. Säljaren ansvarar då för detta om han/hon inte bevisar att felet uppstod efter köpet och beror på konsumenten. Dessa regler är tvingande och innebär att bilfirman inte kan frånsäga sig ansvar på grund av den garantitid du nämnde.

Bilfirman ansvarar för de fel som funnits vid leveransen, dvs. ”ursprungliga fel”. Man kan däremot inte som konsument göra gällande fel som man blivit upplyst om av bilfirman innan köpet. Även om din son har köpt bilen begagnad och ”i befintligt skick” så kan han enligt lagens regler åberopa att bilen han köpt var i sämre skick än vad han kunnat förutsätta med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter.

Det är högst troligt att din son kan åberopa fel då du nämner att gastankarna inte är bytta som dom ska samt att en tryckventil till gasen är sönder. Har inte bilfirman vid köpet nämnt något om detta, utgör de således ”ursprungliga fel” som bilfirman bör åtgärda. Din son har då rätt att få felen avhjälpta av bilfirman, åberopa prisavdrag på köpet eller att få köpet upphävt. Dessutom kan han ha rätt till skadestånd för de kostnader han haft på grund av felet.

Mitt råd är att se till att din son skriftligen klagar till bilfirman för att kunna bevisa att han inom rätt tidsfrist har gjort felet gällande. Gör bilfirman inte rätt för sig, bör din son anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan rekommendera hur tvisten ska lösas. Negligerar bilfirman ARN:s utlåtande måste din son stämma bilfirman för att få ärendet prövat i domstol, vilket dessvärre kostar en del pengar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till bokning@lawline.se för ytterligare rådgivning!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1282)
2021-09-20 Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?
2021-09-20 Säljaren lämnar ingen garanti?
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning

Alla besvarade frågor (95763)