Tvetydigt äktenskapsförord

FRÅGA
Hej . Det är så att jag och min fru är på väg i sär. Inte säkert hur det blir. Jag har under vårat giftemål betalat alla räkningar från mitt konto och min fru all mat kläder till barn.Vi har fört ett sparande var för sig .Min fru har tagit hela barnbidraget.Min fru har då sparat mer än mig. Frågan är om vi vid eventuellt skillsmässa skall lägga ihop vårat sparande och dela på två.Vi har båda jobbat hela tiden. Vid giftemålet skrev vi på ett äktenskapsförord där det står så här. :All egendom som var och en förärvat före äktenskapet eller kan förärvas genom arv eller gåva och testamente skall vara makes enskilda egendom. Något giftorättsgods kommer alltså inte att att finnas i vårt äktenskap.Slut citat.Jag är inte intresserad av min frus arv eller tidigare pengar fastigheter, men tycker att vi skall dela på vårat sparande iomed att hon sparat betydligt mer / jag betalt mer till räkningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om hur man delar upp tillgångar i en skilsmässa, sk bodelning, finns i äktenskapsbalken (ÄktB, se här).

Om du och din fru skulle skilja er skulle en bodelning göras mellan er, ÄktB 9 kap 1 §. I denna bodelning ska ert giftorättsgods ingå men inte er enskilda egendom, ÄktB 10 kap 1 §. Som jag förstår din fråga undrar du om de pengar ni sparat under äktenskapet ska ingå i denna bodelning, dvs om pengarna är giftorättsgods eller enskild egendom.

Det hela kommer ner till hur man ska tolka ert något tvetydiga äktenskapsförord. Första meningen antyder att egendom som förvärvas under äktenskapet på annat sätt än arv/gåva/testamente inte ska vara enskild egendom och därmed vara giftorättsgods. Andra meningen däremot antyder att inget giftorättsgods ska finnas i ert äktenskap överhuvudtaget. Beroende på hur äktenskapsförordet tolkas ska antingen all er förvärvade egendom (inkl sparpengar) anses vara enskild, och därmed inte delas vid skilsmässa, eller så ska de sparade pengarna anses vara giftorättsgods och delas mellan er. Att du har betalt fler av era räkningar och din fru kunnat spara mer har dock ingen betydelse för om pengarna ska ingå i bodelningen eller inte.

Så som jag tolkar ert äktenskapsförord utifrån vad du skrivit så ska era sparade pengar ingå i bodelningen. Den andra meningen syftar tillbaka på den första och man kan då förstå det som att meningen vill säga att inte fanns något giftorättsgods då ni ingick äktenskapet. I så fall ska det ni tjänat ihop via förvärvsarbete ingå i en bodelning.

Jag vill avslutningsvis påminna om att för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det har blivit registrerat hos skatteverket, ÄktB 7 kap 3 § 3 st. Om förordet inte är giltigt kommer sparpengarna ingå i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82646)