Tveksam marknadsföring

FRÅGA
Jag säljer fransförlängnings tjänster. En kund gjorde en fransförlängning hos mig (A) och gick sedan till en konkurrerande salong (B) och gjorde en reklamfotografering för dom (B). Nu annonserar min konkurrent (B) med bilderna tagna på frans kunden, ingenstans framkommer det att det är jag (A) som har gjort fransförlängningen. Kan dom göra såhär? Marknadsföra något ja har gjort som sitt eget?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Enligt 5 § MfL (2008:486) ska marknadsföringen stämma överens med så kallad god marknadsföringssed. Det är en bred bestämmelse som är tänkt att fånga upp många situationer där marknadsföring är oschysst på olika sätt. Marknadsföring som inte stämmer överens med god sed anses vara otillbörlig enligt 6 § om den i märkbar mån sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Att inte tydliggöra var fransarna i reklamen är gjorda får anses vara en form av otillbörlig marknadsföring som inte stämmer överens med god sed.

Ett företag som bryter mot MfL kan tvingas att vid vite upphöra med sin marknadsföring, eller erlägga en marknadsstörningsavgift.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (130)
2021-01-03 Får jag fota byggnader och liknande och göra reklam för försäljning av fotografierna?
2020-12-31 Upplysningsplikt eller skyldighet att informera om kommande kampanjer
2020-12-23 Vad kom Högsta domstolen fram till i NJA 1999 s. 749?
2020-12-16 Vad innebär vilseledande marknadsföring?

Alla besvarade frågor (88247)