Tvegifte och osann försäkran

FRÅGA
Hej, Min make sedan mars 2014 har precis gift sig igen, dock utan att skilja sig från mig.Han är inte svensk medborgare utan från Georgien, men det borde väl iaf vara olagligt.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att din make har ingått det nya äktenskapet här i Sverige. Eftersom han redan är gift och har ingått nytt äktenskap så kan han dömas för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:1 första stycket. Eftersom äktenskaps ingående ska föregås av hindersprövning så har din make haft skyldighet att styrka att ert äktenskap har upplösts, med hänseende till att den som redan är gift inte får ingå äktenskap enligt Äktenskapsbalk 1987:230 2:4. Eftersom ert äktenskap inte har upplösts och han sannolikt har utelämnat denna detalj i sin skriftliga försäkran som han har fått lämna på heder och samvete så har han uppgivit osann uppgift och kan dömas för osann försäkran, utöver tvegifte, till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalk 15:10 första stycket). Även om din make inte är svensk medborgare så ska han dömas efter svensk lag och vid svensk domstol för brott som han har begått inom Sveriges gränser (Brottsbalk 2:1).

Om din make ingick tvegiftet i utlandet så kan han dömas efter svensk lag och vid svensk domstol, med hänseende till att tvegifte har fängelsestraff som överstiger sex månader i sin svenska straffskala, om han i egenskap av utländsk medborgare uppehåller sig inom Sveriges gränser (Brottsbalk 2:2 första stycket, punkt 3). Om tvegiftet däremot var fritt från ansvar enligt lagen i landet där han ingick äktenskapet så kan han dock inte dömas efter svensk lag och vid svensk domstol (Brottsbalk 2:2 andra stycket). Det framgår inte av din redogörelse om din make ingick det nya äktenskapet i Georgien, eller om han överhuvudtaget gjorde det i utlandet, men månggifte är mig veterligen kriminaliserat i georgisk lag.

Det du kan göra är en polisanmälan i saken. Dessvärre saknar svensk rätt regler om ogiltigförklaring av äktenskap på grund av tvegifte. Om du vill avsluta äktenskapet med din make för att distansera dig från honom och hans nya liv så kan detta göras genom äktenskapsskillnad.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (34)
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?
2020-03-26 Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?

Alla besvarade frågor (86512)