Tvångsvis försäljning av samägd lösegendom

2016-02-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, jag är 1/2 ägare av en sommarstuga vid en sjö, min bror äger marken och andra 1/2 av stugan. Han anser att huset ska vara hans trots "Bytesavtal samt överenskommelse om fastighetsreglering" som upprättades 1999 av Lantmäteriet i samband med delning, där står att sommarstugan utgör lös egendom och ingår ej i bytet. Nyttjanderätten till mark kring byggnaden skall fortsättningsvis gälla till förmån för mig på oförändrade villkor. Hans ena barn har byggt och avstyckat intill. Stugan förfaller, kan jag tvinga fram en försäljning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Detta är precis som du har noterat lösegendom, då det inte utgör fastegendom (här). Byggnaden på ofri grund är vad jag ser samägd av dig och din bror med en andel av 1/2 byggnad var.

För att tvinga fram en försäljning av er samägda lösa egendom hamnar vi i 6§ Lag (1904:48) om samäganderätt. där svaret på din fråga blir att du kan absolut tvinga fram en försäljning (NJA 2000 s. 43).

De undantag från tvingande försäljning är synnerliga skäl, men för att illustrera hur svårt det är att nå upp till dessa skäl följer en redovisning av beprövade fall ifrån högsta domstolen.

NJA 1979 s.562: Mor som ville bo kvar med son i bostaden ansågs inte som synnerliga skäl.

NJA 1989 s.9: Förbud i testamente att inte överlåta del i fastigheten, men högsta domstolen ansåg att detta förbud inte inverkade på försäljning av hela fastigheten.

NJA 1991 s. 234: Detta rörde regler i äktenskapsbalken som utgjorde synnerliga skäl.

Det som kanske kan bli aktuellt är om ni har ett avtal om försäljningsförbud, då ses detta som ett försäljningshinder, (NJA 1991 s. 597).

Notera även om ni har ett förköpsavtal eller liknande, då kan din bror få första chansen att köpa ut dig. Skulle han göra det blir er sommarstuga tillbehör till den fastigheten den står på, vilket kan vara fördelaktigt ur ett ägandeperspektiv.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar
Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85217)