Tvångsförsäljning vid samäganderätt

2018-10-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej ! Min mor äger 5 procent i en bostadsrätt och en annan delägare äger 95 procent. Min mor bor och hyr denna bostadsrätt med andrahandskontrakt (tillsvidare) inga tid. Nu tänker delägaren som äger 95 procent och som är uthyrare sälja bostaden. Kan min mor hindra han att sälja och på vilket sätt? Tack så hämst mycker för er hjälp. Jag behöver verkligen hjälp för jag är ny i landet.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om inget annat är avtalat mellan delägare tillämpas Samäganderättslagen, 1 §. Av denna följer att en delägare kan ansöka om tvångsförsäljning av egendomen om de övriga delägarna motsätter sig en försäljning. Ansökan om tvångsförsäljningen görs hos Tingsrätten och egendomen säljs på offentlig auktion, se 6 § Samäganderättslagen.

Som huvudregel kan en delägare alltså inte motsätta sig en försäljning. Det föreligger dock ett undantag för det fall en delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Personliga och sociala förhållanden har angetts som exempel på synnerliga skäl. Även om man lyckas visa att synnerliga skäl föreligger leder detta endast till uppskov vilket innebär att tvångsförsäljningen fortfarande kan realiseras vid ett senare tillfälle.

Vid en tvångsförsäljnig kan rätten fastställa ett lägsta pris, som inget bud på auktionen får understiga, förutsatt att någon av delägarna yrkar på detta, 9 § Samäganderättslagen.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (454)
2019-06-13 Kan man sälja en samägd lägenhet trots att inte samtliga ägare lämnar sitt samtycke?
2019-06-12 Vad kan man göra när ett samägandeskap till en hund inte fungerar?
2019-06-11 Hur går man till väga för att sälja sin andel i samägd egendom?
2019-05-31 Kan jag överlåta min andel i en samäganderätt?

Alla besvarade frågor (69998)