Tvångsförsäljning vid samäganderätt

2015-01-23 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hope this is ok in English, I can understand the answer in Swedish.Can I force the sale of a house I own 50% with my ex-wife if she is not living there and the property is in danger of being destroyed by winter?Could I ask the bank perhaps to take the house as if I was not paying the mortgage for the same reason (and not destroy my credit rating)?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om du ändå inte skulle förstå svaret, är det bara att säga till så skriver jag det på engelska istället.

När två personer tillsammans äger något, är Samägandelagen (här) tillämplig. Den ger dig visserligen ingen rätt att till exempel komma överens med någon om ett pris och sälja huset på så vis, men enligt 6 § kan du som delägare ansöka hos domstol om att huset säljs på offentlig auktion. Enligt 9 § har också varje delägare rätt att kräva att domstolen fastställer ett lägstapris för försäljningen. Till exempel kan detta lägstapris innefatta eventuella lån som står på huset eller liknande. När försäljning på offentlig auktion sker på det här sättet, fördelas intäkterna mellan ägarna (det vill säga, du och din fru får 50 % av pengarna var).

När det gäller banken, är det förstås inte omöjligt att du skulle kunna avtala att de övertar din andel i huset mot att lånet "försvinner", men det är inte särskilt sannolikt, och du kan heller inte tvinga banken till det om det nu inte skulle stå i låneavtalet.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag att du ansöker enligt Samägandelagen om att huset skall säljas. Du kan vända dig till domstol för att få mer information om hur du gör din ansökan!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll